Studenten Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Date

Onbelemmerd studeren staat bij Aeres Hogeschool hoog in het vaandel. Met extra begeleiding en voorzieningen streven ze ernaar dat studenten met een ondersteuningsvraag zoveel mogelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn, tijdens én na de studie. Deze aanpak wordt verder kracht bijgezet met de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond op 23 augustus 2022 plaats tijdens de opstart van het nieuwe studiejaar voor alle medewerkers van Aeres Hogeschool Wageningen.

Hiermee sluit Aeres als 22e hoger onderwijsinstelling aan bij de werkgroep VN-verdrag; een samenwerking voor het verder borgen van inclusief onderwijs. De werkgroep wordt gefacilteerd en ondersteund door ECIO.

‘Mooie markering voor de start van het nieuwe schooljaar’

“Natuurlijk zou het niet nodig hoeven te zijn om deze intentieverklaring te ondertekenen”, aldus Bastiaan Pellikaan, voorzitter CvB. “Wij staan voor inclusie en iedereen moet mee kunnen doen met ons onderwijs. Tegelijkertijd zijn er altijd onderwerpen of thema’s op te pakken waar we nog meer mee aan de slag kunnen. Dit gaan wij dan ook zeker doen het komende jaar en deze ondertekening is een mooie markering daarvan voor de start van dit nieuwe schooljaar.”

Wat ons betreft gaat het verder dan studenten met een functiebeperking; het gaat om alle studenten die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben

Bastiaan Pellikaan, Voorzitter College van Bestuur Aeres

Inclusieve onderwijsaanpak

Elke van Doorn benadrukte met haar presentatie het belang van het proactief wegnemen van belemmeringen. Er zullen echter altijd studenten zijn die maatwerk nodig hebben. Daarbij gaat ze in op de inclusieve onderwijspyramide van AHEAD. Deze onderwijspiramide toont de verschillende niveaus van ondersteuning die nodig zijn. “Onderwijsinstellingen moeten ernaar streven de ondersteuning zo laag mogelijk in de piramide te plaatsen. Zo houd je meer tijd over voor de studenten die het nodig hebben. Want hoe inclusiever je werkt hoe kleiner de groep in begeleidingsniveau vier is”, aldus Van Doorn.

Ondersteuning van Aeres voor studenten met een ondersteuningsvraag

Aeres Hogeschool wil bevorderen dat studenten met een ondersteuningsvraag zo goed mogelijk de studie van hun keuze kunnen volgen en voltooien. Dat zij zich ontwikkelen richting beroep of studie en daarbij leren omgaan met hun ondersteuningsvraag. De studenten worden gestimuleerd tot het nemen van eigen initiatief om het bespreekbaar te maken en actief hulp te zoeken. Op Intranet vinden zij bijvoorbeeld informatie over de contactpersonen die hen daarbij kunnen ondersteunen. Zoals het aanvragen en organiseren van extra begeleiding, voorzieningen wanneer ze tegen problemen aanlopen.

De intentieverklaring VN-verdrag is een verklaring met een gezamenlijke ambitie, doelen en procesafspraken. Lees meer over wat dit VN-verdrag inhoudt. 


Ondertekening door Bastiaan Pellikaan