Velpse gymdocent laat leerlingen ook buiten de gymles bewegen

Date

Het houdt gymdocent Jules van Meeteren al een aantal jaren bezig. Waarom bewegen de jongeren op zijn vmbo-school zo weinig buiten de gymles? Hij laat het er niet bij zitten en realiseert een dynamisch leslokaal.

In de pauzes ziet hij vooral zittende leerlingen die op hun telefoon kijken. “Tijdens de gymlessen lukt het nog wel om leerlingen aan het bewegen te krijgen, maar buiten de gymzaal laten we denk ik nog veel kansen liggen.” Jules is nu tien jaar gymdocent, waarvan zeven jaar bij Aeres VMBO Velp. Omdat hij graag iets wil doen aan de bewustwording bij jongeren omtrent bewegen en een gezonde leefstijl, volgt Jules momenteel de masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. “Ik wil weten of mijn onderbuikgevoel klopt.” Hij duikt in het onderwerp en ontdekt dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs veel betekent voor het beweeggedrag van kinderen. “Op de middelbare school nemen de beweegmomenten aanzienlijk af. Kenmerkend voor pubers tussen de 12-18 jaar is verder dat ze in het hier en nu leven. Jongeren beseffen nog onvoldoende wat een ‘dieet’ van frikandelbroodjes en energiedrankjes voor gevolgen heeft voor hun gezondheid op de langere termijn. Als onderwijs hebben we de verantwoordelijkheid jongeren daarop te wijzen.”

Actieplan ‘School Legends’

Met steun van het schoolmanagement introduceerde de hele gymsectie al pauzesporten in de gymzaal. Daar komen vooral jongeren op af die bewegen leuk vinden. Het blijkt stukken lastiger om leerlingen te bereiken die minder graag bewegen. Om breder draagvlak te krijgen voor zijn beweegplannen, schrijft Jules een actieplan (‘School Legends’) waarbij hij ook de JOGG regisseur van de gemeente Rheden, een buurtsportwerker, een jeugdgezondheidscoach en collega-voedingsdocent Charina de Vries betrekt. Begin dit jaar legt hij het plan voor aan de gemeente Rheden. School Legends richt zich op vier pijlers: gezondheid, bewegen tijdens de gymles, bewegen in school en bewegen na school. Zijn actieplan komt op een goed moment. De gemeente werkt juist aan een lokaal sportakkoord en de vmbo-school kan hierbij aanhaken als partner. Inmiddels zijn Jules ambassadeur voor de doelgroep 12-18 jarigen.

‘Ik ben scherper als ik sta’

Niet alle leerlingen hebben een juiste associatie bij bewegen, denkt Jules. “Om actief te zijn hoef je niet altijd intensief te sporten. Regelmatig staan en lopen heeft ongemerkt toch uitwerking op je spieren. Zelf ben ik bijvoorbeeld scherper als ik sta. Ik loop dan sneller ergens naartoe.” Dat bracht hem op het idee een pilot te starten met een dynamisch leslokaal. In dit lokaal hebben leerlingen keuzevrijheid in de manier waarop ze een les willen volgen. Dat kan variëren van een statafel, een zitbal tot bijvoorbeeld een balansbord. In het bewuste leslokaal staan overigens ook gewone tafels en stoelen. “Die afwisseling vinden vmbo-leerlingen sowieso prettig.” Een dynamisch leslokaal sprak de gemeente Rheden ook aan en honoreerde het idee met tienduizend euro subsidie. Vervolgens benaderde Jules een aantal Velpse docenten die enthousiast zijn over het dynamische leslokaal en wilden meedenken over de inrichting. Met de roostermaker spreekt hij af om de lessen van deze docenten zoveel mogelijk in het dynamische leslokaal te houden. Sinds medio oktober is het dynamische leslokaal in gebruik.

Beweeglokaal Aeres VMBO Velp
Jules van Meeteren met een leerling in het dynamische leslokaal. 

Leren van ervaringen

De pilot duurt nog dit hele schooljaar. “We willen echt iets te leren van de ervaringen met het dynamische leslokaal. Wat betekent het voor het beweeggedrag van leerlingen en wat doet het met het didactische verhaal? Om daarachter te komen moeten we eigenlijk een goed onderzoeksplan hebben. Eerlijk gezegd heb ik daar weinig ervaring mee. In een voorstadium is er contact geweest met het Mulier Instituut, dat sport gerelateerd onderzoek doet. Ik heb ze gevraagd ons te helpen bij een goed onderzoeksplan.” Jules hoopt dat de pilot oplevert dat leerlingen plezier beleven aan de lessen in het dynamische leslokaal en dat docenten ervaren dat ze er een mooie les kunnen geven."

 

 

Om actief te zijn hoef je niet altijd intensief te sporten

Jules van Meeteren, gymdocent Aeres VMBO Velp

Jules van Meeteren, gymdocent bij Aeres VMBO Velp