De bijzondere samenwerking tussen ForFarmers en Aeres Farms

Date

“Aeres Farms is het enige praktijkbedrijf waar we het effect van een verandering in het rantsoen heel specifiek kunnen meten." Dat zegt Bertho Boswerger, innovatiemanager herkauwers bij ForFarmers. Met twee voerproeven per jaar bij Aeres Farms werkt voeronderneming ForFarmers aan de productontwikkeling van haar rundveevoer.

ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming, met het hoofdkantoor in Lochem, en marktleider in Noordwest-Europa. Een voerproef bij Aeres Farms, de leer- en trainomgeving van, voor en door studenten van Aeres, duurt gemiddeld drie maanden. ForFarmers bepaalt het doel van de voerproef en bespreekt de opzet vooraf met de bedrijfsleider van Aeres Farms en een docent-onderzoeker van de hogeschool. Afhankelijk van het proefdoel worden de koeien in groepen ingedeeld, waarbij ze verschillende rantsoenen krijgen voorgeschoteld. Speciale voerbakken meten de individuele voeropname van de koeien. Boswerger: “Het unieke aan de proeven bij Aeres Farms is de mogelijkheid om factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden uit te sluiten. Hierdoor kunnen we het effect van een verandering op een rantsoen heel specifiek meten. Die informatie is voor ons heel essentieel.”

Gegevensverzameling en data-analyse door studenten

Studenten helpen bij het verzamelen van de gegevens en leggen de verschillende scores vast. Een vierdejaars student coördineert de metingen en voert de uiteindelijke data-analyse uit. Boswerger is erg tevreden over de samenwerking. “Het vastleggen van informatie is goed georganiseerd.”

Productinnovaties

Veevoer draagt bij aan een beter bedrijfsrendement en een gezonde veestapel. ForFarmers heeft al verschillende productinnovaties doorgevoerd die op Aeres Farms zijn getest. Pens Stimulator+ is hiervan een mooi voorbeeld. Boswerger: “Dit additief stimuleert de pensfermentatie en heeft een positief effect op de darmgezondheid.” Naast onderzoek naar nieuwe producten, zet het bedrijf ook voerproeven in om het eigen voederwaarderingssysteem te finetunen. “Voor onze producten hanteren we verschillende normen, bijvoorbeeld de snelheid van beschikbaar komen in de pens. Na een voerproef hebben we die norm wat kunnen verruimen, waardoor de rantsoensamenstelling wat flexibeler wordt. Dit heeft een gunstig effect op de kostprijs”, legt Boswerger uit.

Kennis uitwisselen en personeelswerving

Op het gebied van onderwijs werken ForFarmers en Aeres Hogeschool Dronten al langere tijd samen. ForFarmers levert in overleg met de hogeschool vakinhoudelijke kennis en draagt onder meer via gastcolleges bij aan de actualiteit van de opleidingen en kennis van de studenten. De samenwerking met de hogeschool in Dronten biedt ForFarmers daarnaast de mogelijkheid om kundig personeel te werven. “Via de voerproeven komen we in contact met capabele studenten. Sommigen van hen zijn inmiddels collega’s geworden”, vertelt Boswerger. Afgestudeerde studenten kunnen bij ForFarmers goed aan de slag, bijvoorbeeld als melkveespecialist of accountmanager. 

 Het vastleggen van informatie is goed georganiseerd bij Aeres Farms.

Bertho Boswerger, Innovatiemanager herkauwers bij ForFarmers

Bertho Boswerger van ForFarmers