Arjen Jaarsma, instellingsdirecteur Aeres VMBO en Aeres MBO

Arjen Jaarsma versterkt instellingsdirectie Aeres VMBO en Aeres MBO

Date

Arjen Jaarsma gaat de instellingsdirectie van Aeres VMBO en Aeres MBO versterken. Per 1 maart 2022 is hij benoemd als instellingsdirecteur en zal hij samen met Truda Kruijer de tweekoppige instellingsdirectie vormen van Aeres VMBO & MBO.

Arjen Jaarsma heeft ruime managementervaring. Hij bekleedde diverse management- en directiefuncties, zowel binnen als buiten het onderwijs. Momenteel is hij nog werkzaam als regiodirecteur bij Yuverta, waar hij leiding geeft aan zeven onderwijslocaties.

Binnen Aeres VMBO & MBO gaat Arjen Jaarsma zich onder andere bezighouden met de versterking van onderwijsinnovatie en de verdere integratie van werkprocessen die voortvloeien uit de fusie tussen Aeres en Nordwin College. De portefeuilleverdeling binnen de instellingdirectie wordt nog nader uitgewerkt.

Het bestuur van Aeres is blij Arjen Jaarsma als instellingsdirecteur te mogen verwelkomen. Aeres wil een belangrijke bijdrage leveren aan hoog gekwalificeerd onderwijs en praktijkonderzoek binnen de groene sector. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Arjen Jaarsma de positie van Aeres op dit vlak verder kan versterken.

Arjen Jaarsma, instellingsdirecteur Aeres VMBO en Aeres MBO