Teamleider Marieke Kersten over Groen Hotspot Velp

Arbeidsmarkt hovenierssector biedt kansen voor iedereen

Date

Jaarlijks leidt Aeres MBO Velp zo’n 120 toekomstige hoveniers op. Daarnaast volgen vele volwassenen een groene opleiding via Aeres Training Centre. Sinds 2019 gebeurt dit onder de naam Groene Hotspot. Met dit kwaliteitslabel bundelen onderwijs, bedrijfsleven en branchevereniging VHG hun krachten voor kwalitatief goed opgeleide vakmensen in de hovenierssector.

De vraag naar personeel blijft ongekend hoog. Het gaat dan ook goed met de hovenierssector in Nederland. Uit cijfers van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat er in 2020 3.405 werkgevers actief waren in de sector. Dat is een stijging van bijna 4% ten opzichte van 2019. In 2020 nam ook het aantal werknemers toe met 5,3%. In totaal zijn er nu zo’n 22.000 vakmensen actief in de hovenierssector. Na Zuid-Holland is Gelderland de provincie met de meeste hoveniersbedrijven.

‘Werknemers willen zich blijven ontwikkelen’

Marieke Kersten is teamleider bij Aeres MBO Velp. Twee keer per jaar bezoekt ze de commitmentgroep van de Groene Hotspot. Naast Velp zijn er meer Groene Hotspots, waaronder in Breda, Houten en Leeuwarden. Samen met andere leden van de commitmentgroep spart Marieke over ontwikkelingen in de sector, zoals vaardigheidseisen voor de verschillende opleidingsniveaus, hoe het onderwijs kan aansluiten bij innovaties uit het bedrijfsleven en het nijpende personeelstekort. “Nu er zoveel vacatures zijn, willen werkgevers mensen duurzaam aan zich binden. Naast gunstige arbeidsvoorwaarden is scholing hierbij een factor van betekenis. Werknemers willen zich blijven ontwikkelen en doorgroeimogelijkheden houden in hun interessegebied.” Als voorbeeld haalt Marieke een hoveniersstudent aan die affiniteit met social media heeft en nu bij zijn stagebedrijf de social mediakanalen beheert. “De student voelt zich serieus genomen en gezien.”

Logo Groene Hotspot Velp

Up-to-date vakkennis

Op verzoek van het bedrijfsleven ontwikkelt de Groene Hotspot regelmatig bijscholingstrajecten, zoals elektrotechniek voor hoveniers. Marieke: “Het bedrijfsleven vraagt soms om vaardigheden die (nog) niet in de reguliere opleidingen zitten. In dat geval zetten we een bijscholingstraject op. Zo blijft de vakkennis up-to-date.”
Daarnaast biedt Aeres Training Centre in Velp momenteel twee VHG branche-opleidingen op: Hovenier en Aankomend Hovenier. Beide (avond)opleidingen richten zich op werkenden in de sector of mensen die in de sector willen gaan werken. De derde VHG branche-opleiding Vakbekwaam Hovenier gaat naar verwachting in september 2022 van start.

‘Onze stagiaires zijn erg gewild’

De baangarantie in de hovenierssector is bijna 100% en bleef ook in coronatijd ongekend hoog. “Groenbedrijven springen om personeel en kapen soms letterlijk hoveniers bij elkaar weg. Onze mbo-stagiaires zijn dan ook erg gewild,” aldus de teamleider. Hierin schuilt volgens haar ook een risico. “Juist omdat de werkdruk zo hoog is, schiet de begeleiding van stagiaires er nog wel eens bij in. De kans hierop is het grootst bij hoveniersbedrijven met weinig werknemers en daarvan zijn er veel in ons land. Zelfstandige studenten uit de niveau 3 en 4 opleiding kunnen dit over het algemeen beter handelen dan studenten uit de niveau 2 opleiding.”
Goede begeleiding door praktijkopleiders kan voorkomen dat studenten de sector mogelijk vaarwel zeggen door een negatieve stage-ervaring. Daarom organiseert Aeres MBO Velp in samenwerking met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, red.) regelmatig praktijkopleidersavonden. Professionals die het leuk vinden om hun vak(kennis) over te brengen op beginnende beroepsbeoefenaren, kunnen een training tot praktijkopleider volgen. De eerstvolgende praktijkopleidersavond staat gepland voor medio januari 2022.

Buitenstyling

Veel mensen associëren de hovenierssector met tuinaanleg, -onderhoud en sierbestrating. Hoewel deze ambachtelijke vaardigheden nog steeds belangrijk zijn, is er in de sector een verbreding gaande die zich het best laat omschrijven door ‘buitenstyling’. Marieke: “Buitenstyling gaat om de complete beleving van het buitenzijn. Naast een fraai aangelegde tuin speelt de inrichting van de tuin minstens zo’n belangrijke rol. Je kunt hierbij denken aan duurzame tuinmeubelen, sfeerverlichting en hippe tuinaccessoires. In onze lessen besteden we steeds vaker aandacht aan buitenstyling en betrekken we hierbij ook de studenten van onze stylingopleiding. Deze tak van sport vraagt van hoveniersstudenten in toenemende mate productkennis en goed ontwikkelde social skills.”

Succeservaring

Een bijzondere opleidingsvariant is de praktijkleerroute. Deze maatwerkopleiding op mbo niveau 1 en 2 is bedoeld voor mensen die een diploma van een reguliere hoveniersopleiding om uiteenlopende redenen niet kunnen halen. Dit schooljaar volgen dertien mensen in Velp de praktijkleerroute. Bij leerbedrijven oefenen ze praktische werkprocessen uit het examendossier. Als ze de werkprocessen voldoende beheersen, ontvangen de deelnemers een getuigschrift waarmee ze aan de slag kunnen in de groene sector. “Naast een vangnetfunctie is de praktijkleerroute vooral bedoeld om gemotiveerde mensen een succeservaring te geven en hen te behouden voor de sector,” besluit Marieke. De praktijkleerroute is een initiatief van onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en de leerwerk-loketten.

Meer hoveniersopleidingen van Aeres

Behalve in Velp biedt Aeres MBO ook hoveniersopleidingen aan in Almere, Buitenpost, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Nijkerk en Sneek. Bekijk ook ons cursusaanbod van Aeres Training Centre.

Scholing is voor werkgevers een factor van betekenis om werknemers aan zich te binden

Marieke Kersten, teamleider Aeres MBO Velp

Teamleider Marieke Kersten Aeres MBO Velp