Aeres partner in The Potato Valley

Date

Na Nordwin College is nu ook Aeres partner van The Potato Valley. Dit kennisplatform voor pootaardappelen in Noord-Nederland richt zich op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Nordwin College is mede-initiatiefnemer is van The Potato Valley (TPV). Dirk Osinga: “In Friesland heeft onze school een bescheiden mbo-teeltopleiding. Op eigen kracht lukte het ons niet om de innovaties en ontwikkelingen in de pootaardappelsector bij te benen.” Vanuit Nordwin College projecten denkt Osinga mee in de werkgroep Groene Chemie.

Het aoc liet hierop een verkenning uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat pootaardappelteelt de drijvende kracht en het verdienmodel van de Friese provincie is. Met 60% van de wereldhandel in handen is Nederland de grootste exporteur van pootaardappelen. De noordelijk regio van Nederland neemt 8% van de mondiale export van pootaardappelen voor haar rekening.

Kansen voor kennisontwikkeling

Osinga: “Er zijn zoveel kansen! De uitkomst van de verkenning was dat Nordwin College meer exposure aan haar teeltopleidingen kan halen door samen te werken met onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek. Dit leidde in 2015 tot de oprichting van de stichting The Potato Valley. Sindsdien krijgt kennisontwikkeling volop kansen.”

Concrete vragen voor mbo-studenten

Het mooie van dit kennisplatform is volgens Osinga dat aangesloten aardappeltelers concrete vragen kunnen neerleggen bij mbo-studenten. “Mbo’ers van onze teeltopleiding hebben onlangs een opdracht uitgevoerd om kneuzingen en beschadigingen in het aardappelproductieproces te voorkomen. Hiervoor ontwikkelden ze een soort elektronische aardappel die met behulp van een sensor allerlei data verzamelde vanaf het moment van de oogst tot de verwerking op de sorteerband. Na de data-analyse gaven de mbo-studenten de telers een aantal aanbevelingen hoe ze minder productieschade kunnen realiseren.”

‘Verzilting van landbouwgrond is hier echt een issue’

Sinds de fusie met Nordwin College is Aeres partner van het kennisplatform voor pootaardappelen. Osinga hoopt van harte dat studenten van Aeres Hogeschool Dronten op termijn zullen aanhaken voor praktijkgericht onderzoek. “Verzilting van landbouwgrond is hier echt een issue. Welke kansen en bedreigingen biedt verzilting voor de reguliere landbouw? Ik zie hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de studenten en lectoren van de hogeschool.” Naast TPV is Aeres verder kennispartner voor pootaardappelteelt bij het Agro Food Cluster in Emmeloord en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap.

Logo The Potato Valley