agrofood aeres

Scholings- en coachingsaanbod Stikstof in de landbouw door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar

Date

Onderwijsinstellingen HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en Aeres Hogeschool zijn allen opleider van de toekomstige generatie agrariƫrs. Vanuit deze rol zien zij het als hun taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Ze willen boeren helpen bij het maken van afgewogen keuzes in verantwoord ondernemerschap omtrent stikstofreductie. De kennisinstellingen hebben deze expertise in huis en zetten dit in voor een scholings- en coachingsaanbod.

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. De nadruk ligt vooral op bronmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van emissies van stikstof naar de lucht; verlagen eiwit in de voeding, meer beweiden, emissiearme stallen en mestaanwending. Ook is er aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de stikstofproblematiek.

Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Vanaf maandag 30 november kunnen agrarische ondernemers een voucher aanvragen voor de verdiepende cursussen door een beroep te doen op de Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Voor het volgen van een masterclass is geen voucher nodig. Aanmelden voor het scholings- en coachingsaanbod kan via de websites van een aantal groene hogescholen (HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.

Meer weten?

 

     Aeres Hogeschool