Aeres Hogeschool Almere spil in Voedseleducatie Netwerk Flevoland

Date

Als kennis- en onderwijsinstelling ligt onze belangrijke focus op goed onderwijs en onderzoek voor studenten, het bedrijfsleven en de maatschappij. Daarnaast is Aeres ook met een diversiteit aan projecten van meerwaarde voor de omgeving. De samenwerking met partijen en organisaties uit die omgeving leidt vaak tot een interessante wisselwerking die ook verrijkend is voor het onderwijs. In en om Flevoland is Aeres Hogeschool Almere een belangrijker partner, trekker en initiator van diverse projecten. Een inspirerend voorbeeld is de rol die Aeres mag vervullen in de totstandkoming van een Voedseleducatie Netwerk Flevoland.

Voedseleducatie Netwerk Flevoland

Projectleiders Nicolette van de Kamp en Marleen Warnaar werken vanuit het Team Praktijk Onderzoek Almere aan het op de kaart zetten van voedseleducatie in Flevoland. Dat doen ze vanuit verschillende rollen en in samenwerking met partners, maar steeds met het doel om iets in beweging te krijgen wat van blijvende waarde is om kinderen en jongeren voedselvaardiger te maken.

Aeres heeft een zeer groot netwerk van partijen die actief zijn rond voedselproductie en -consumptie en het inrichten van een groene en gezonde leefruimte. Juist vanuit Aeres als onafhankelijke kennisinstelling kunnen we een verbindende spilfunctie vervullen tussen de diversiteit aan Flevolandse partijen en organisaties. 

Nicolette van de Kamp, projectleider

Het voedselvaardig worden begint al op jonge leeftijd. Om hierin stappen te zetten, streven we ernaar dat elk kind in Flevoland kennis en kunde opdoet over voedsel. Dit middels praktische voedseleducatie op school, boerderijexcursies, zelf groente kweken en nieuwe producten bereiden en proeven. Warnaar: “Met name in de steden zijn er complexe vraagstukken op het gebied van voeding en gezondheid: veel overgewicht onder kinderen, veel mensen die leven onder de armoedegrens. Juist ook voor die doelgroep willen we voedseleducatie toegankelijk maken. Met de grote diversiteit aan culturen die in steden als Almere en Lelystad samenleven kan voedsel echt een verbindend thema zijn.

Kinderen en jongeren vinden het vaak fantastisch om aan de slag te gaan met voedsel. Het is herkenbaar, tastbaar en komt elke dag terug.

Marleen Warnaar, projectleider

Bij  het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs steken we in op praktijkgerichte opdrachten verbonden aan het werkveld. Het aanbod voedseleducatie is samengesteld in samenwerking met de partijen voor Natuur en Duurzaamheidseducatie in Flevoland, Stad&Natuur Almere en IVN Flevoland.  Onderdeel van dit aanbod is boerderijeducatie, waarvoor we ons hebben ingezet voor het opleiden van meer educatieboeren, in samenwerking met de Almeers Boer, de Lelystadse Boer en Pioniers van de Toekomst. We proberen deze Flevolandse netwerken samen te brengen zodat het een inclusief aanbod wordt. En met succes, dit jaar werken we binnen Duurzaam Door aan een Flevolands Voedseleducatienetwerk waarin alle partijen enthousiast participeren, zie ook de filmimpressie

Verbindende partner in programma's en netwerken

Sinds begin 2019 vervullen Nicolette van de Kamp en Marleen Warnaar de rol van Jong Leren Eten makelaar Flevoland en is Aeres op het thema voedsel de trekkende partij binnen het kennis en innovatieprogramma Duurzaam Door Flevoland.  
Van de Kamp: “In de samenwerking met gemeentes en provincie denken we actief mee over de praktische doorvertaling van beleidsthema’s in relatie tot voedsel, gezondheid en duurzaamheid. Warnaar: “Als Aeres zijn we met ons onderwijs en praktijkonderzoek actief op vraagstukken rond voedselkeuzes en het effect op onze leefomgeving. De praktijkkennis die we opdoen en ontdekken kunnen we via de hele onderwijskolom hbo, mbo, vmbo, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Flevoland ontsluiten”. 

Samenwerking essentieel

Van  de Kamp: “Vanuit Aeres Hogeschool nodigen we uit tot samenwerking. De eerste termijn van Jong Leren Eten ronden we dit jaar af, maar we mogen door en dat is mooi want we hebben nog veel ambities. En in verbinding met Duurzaam Door is er nog veel mogelijk.  Of dit nu is op het thema’s als voedsel, gezondheid, duurzaamheid, circulariteit en meer. Juist die samenwerking, verbinding,  en  krachtenbundeling is leidend in deze transitie. En daar kan, moet en mag een kennisinstelling als Aeres Hogeschool Almere ook in de toekomst een betekenisvolle bijdrage aan leveren.”