Actieve rol Aeres MBO bij kennisontwikkeling binnen het CIV Groen

Date

Aeres MBO is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen), dat vorige week een feestelijke lancering beleefde in Woerden. Voor twee van de vijf praktijkclusters levert Aeres de projectleiders: Miriam van Bree (Agro) van Aeres MBO Emmeloord en Cor Duim (Dier) van Aeres MBO Barneveld.

CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, mbo-onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt- en onderwijsvernieuwing in het groene domein. De samenwerking in CIV Groen leidt voor de partners tot méér snelheid en méér innovatie. CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van expertise- en praktijkclusters van GroenPact. 

Vijf praktijkclusters

CIV Groen is de voortzetting van de huidige drie centra voor innovatief vakmanschap binnen de sectoren Agro & Food (AF), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) en Natuur & Leefomgeving. De doorontwikkeling houdt onder meer in dat CIV Groen nu is georganiseerd langs vijf sectorale praktijkclusters: Agro, Dier, Food, Groen/Natuur & Leefomgeving en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De clusters komen overeen met die van het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Elk praktijkcluster heeft een landelijk dekkend netwerk van regionale arrangementen en ontmoetingsplekken voor onderwijs en bedrijfsleven.

Snelle ontwikkelingen in het groene domein

Miriam van Bree is sinds juni als projectleider Agro betrokken bij het CIV Groen. Het is haar taak de samenwerking tussen de verschillende aoc’s en het bedrijfsleven te versterken. “De ontwikkelingen in het groene domein gaan erg snel. Om te voorkomen dat Aeres en andere aoc’s steeds zelf het wiel moeten uitvinden, slaan we de handen ineen. De kennis en lesmaterialen die we vanuit het CIV Groen ontwikkelen, komen beschikbaar voor alle aangesloten aoc’s.”
Efficiëntie dus, maar er speelt meer volgens Van Bree. “De samenwerking leidt er ook toe dat het groene onderwijs samen met agrarische bedrijven regionale proefprojecten opzet. Proefvelden met experimenten rondom gewasdiversiteit zijn hiervan een mooi voorbeeld. Dat is een manier om akkerbouw uit te testen waarbij verschillende gewassen in stroken naast of door elkaar groeien via mengteelten of pixel teelt (kleine blokjes). Dit kan op een stuk land bij akkerbouwers in de regio, op een proefbedrijf of op het land van de school zelf. Studenten kunnen daar experimenten uitvoeren gericht op bemesting, biodiversiteit, bewatering en bijvoorbeeld ziekten en plagen. Dit levert veel nieuwe kennis en inzichten op die ons onderwijs verrijken en ook nuttig zijn voor de akkerbouwers.”

Samen kom je verder

Het feit dat Aeres twee van de vijf praktijkclusters aanstuurt, laat volgens Van Bree zien dat Aeres de drive heeft om actief bij te dragen aan kennisontwikkeling. “Het groene onderwijs levert de ondernemers van de toekomst. Ik vind het heel inspirerend om daar vanuit het CIV Groen aan mee te werken. In zijn speech bij de lancering vorige week, verwoordde Aeres bestuursvoorzitter Bastiaan Pellikaan het treffend: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Dat is precies waar het om draait bij het CIV Groen.”

Veehouderij

Cor Duim loopt al enige jaren mee in het CIV en diens voorloper de Groene Kenniscoöperatie. Vanuit zijn standplaats Barneveld maakte hij zich sterk voor de veehouderij. In zijn huidige rol als projectleider van het praktijkcluster Dier verbindt hij docenten aan onderzoek en betreft hen bij de ontwikkeling van e-learning lesmateriaal. “Vanuit het CIV is een breed aanbod online lesmateriaal ontwikkeld dat voor studenten, docenten en bedrijven vrij toegankelijk is via de website van Groen Kennisnet. Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal betrekken we docenten, bedrijven, lectoren en nu ook practoren en andere deskundigen. Het gebeurt ook dat bedrijven bij het CIV Groen een concreet verzoek voor certificering neerleggen, zoals de producenten organisatie varkenshouderij (POV).”

Kwaliteit opleidingen bewaken

De agrarische opleidingen van aoc’s zijn relatief klein. Voor docententeams is het volgens Duim echt een opgave de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. “CIV Groen biedt ze de mogelijkheid vakgenoten met andere expertises te ontmoeten en zo meer kennis op te doen. Een mooi voorbeeld hiervan is de landelijke onderwijsdag veehouderij. Docenten uit het mbo en hbo horen hier de laatste ontwikkelingen uit de sector en ontmoeten vakgenoten. Afgelopen jaar haakte zelfs een Belgisch aoc aan.” Kennis delen was niet altijd vanzelfsprekend. “In het verleden waren docenten soms geneigd de kennis die ze hadden voor zichzelf te houden. Het CIV laat zien dat je door kennis te delen samen verder komt.”

Donkergroen profiel

Duim: “Aeres MBO is een aoc met een uitgesproken donkergroen profiel. Veel kennis over de agrarische sector zit bij ons. Door actief bij te dragen aan kennisontwikkeling bevestigen we de rol die we in het groene domein willen spelen.”