Unieke drone-opleiding bij Aeres MBO Almere

Date

Voor de Green Drone Academy staan de studenten in de rij. Sinds kort volgen studenten Toegepaste biologie bij Aeres MBO Almere lessen voor het basis dronecertificaat. Na een jaar van voorbereidingen startten dit schooljaar de eerste studenten.“Mogelijkheden genoeg voor drones in de groene sector”, vertellen docenten Marc Schils en Freo ten Hove.

Freo ten Hove is docent wis- en natuurkunde, maar ook piloot en instructeur in de burgerluchtvaart. Hij verzorgt de technische onderdelen van de opleiding, zoals navigatie. Marc Schils is docent Toegepaste biologie en ecoloog. Hij behandelt in de theorielessen bijvoorbeeld de natuurwetgeving. Marc: “Een dronepiloot zonder groene achtergrond weet misschien niet eens dat hij geen in het wild levende dieren mag verstoren. En wat verstoring van dieren precies inhoudt. Wij geven in onze opleiding ruimschoots aandacht aan het vliegen in een groene omgeving.”


Op het grasveld voor het schoolgebouw staat een drone klaar. Student Mijke van ’t Hull krijgt de laatste instructies van docent Freo. Beiden hebben een remote in handen, via een snoer zijn de remotes aan elkaar verbonden. Even verderop staat een drone in het gras. Rustig brengt Freo de drone in de lucht en legt uit wat hij doet. En dan komt het moment dat Freo zegt: “Nu ga jij het overnemen.” Hij schakelt een knopje op zijn remote om en vanaf dat moment vliegt Mijke de drone. Ze krijgt de opdracht om de drone naar voren te vliegen.  Met een gezicht waar de concentratie van af spat, voert Mijke de opdracht uit.  

Unieke opleiding

De drone-opleiding bij Aeres MBO Almere is in twee opzichten uniek. De bestaande commerciële dronescholen bieden de combinatie met de groene kennis niet. Daarbij er zijn geen andere reguliere scholen met een drone opleiding. Voor het behalen van het basiscertificaat hoeven de studenten geen praktijkuren te maken, het behalen van het theorie-examen is voldoende. Bij Aeres vinden ze het belangrijk dat de studenten ook oefenen met vliegen.

Een drone in de groene sector

Er zijn volop toepassingen voor het vliegen met drones in de groene sector. Marc somt op: “Data verzamelen voor ecologisch onderzoek, wildtellingen of een boswachter die een filmpje maakt voor social media. Maar denk ook aan precisielandbouw of het opsporen van reekalveren en weidevogels in een perceel dat gemaaid wordt.” Ook in het blauwe domein zijn er toepassingen, zoals slootbegroeiing monitoren in een moeilijk bevaarbaar gebied. Marc gaat verder: “Met een drone en de daarbij horende certificaat kun je dat allemaal in eigen beheer doen. Je bent flexibeler dan wanneer je een vliegtuigje moet inhuren, zoals het nu vaak gaat.”

Aanvraag erkenning

Door de coronacrisis liep de aanvraag voor erkenning als officiële droneschool vertraging op. Toch wilde iedereen starten met de opleiding. De aanvraag tot erkenning ligt nu bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), Marc en Freo verwachten de erkenning in september. Dan krijgen de studenten nog een laatste les en gaan op voor het examen. Na het behalen van het certificaat mogen zij vliegen met drones tot vier kilo.

De volgende groep studenten staat al te trappelen. Maar dat niet alleen, de Green Drone Academy biedt vanaf het moment van erkenning deze opleiding ook aan externe cursisten aan.

Pittig, maar een unieke kans

Mijke is één van de veertig studenten die afgelopen februari de theorielessen over het vliegen met een drone volgde. Ze zegt: “Het was pittig, het is veel informatie.” Ook student Stijn van der Goes volgde de theorielessen. Hij vult aan: “Wetgeving, aerodynamica, vluchtvoorbereiding. Een beetje meteorologie.” Ook vlogen de studenten met een simulator. Dit is geen onderdeel van het afsluitende examen, maar de docenten voegden dit toe om de studenten het vlieggevoel te laten ervaren. 

Freo: “Er was een enorme focus bij de studenten tijdens de lessen, dat was mooi om te zien.” Mijke: “Dit is zo’n enorme kans, die grijp je met beide handen aan.”

Meer informatie

Op de site van Aeres MBO Almere vindt u meer informatie over The Green Drone Academy en het actuele aanbod van drone-opleidingen.

Bron: https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/unieke-drone-opleiding-bij-aeres-mbo-almere