Student met paard Aeres Hogeschool Dronten

Nieuw lectoraat Human-Animal Interactions

Date

Dr. ir. Kathalijne Visser is per 1 september 2020 benoemd als lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten. Het lectoraat zal zich focussen op de dierkant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens.

In een snelgroeiende sector waarin dieren worden ingezet in dierondersteunende activiteiten en therapieën is grote behoefte aan verdere professionalisering en het waarborgen van dierenwelzijn zo meldt de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) in 2019. De sector heeft behoefte aan een kwaliteitskeurmerk en aan opleidingen die voldoen aan beschreven kwaliteitseisen. Naast het werkterrein waarbij dieren worden ingezet bij dierondersteunende activiteiten en therapieën zal het lectoraat zich ook richten op mens-dier interacties in sectoren waar dieren worden ingezet in surveillance, opsporing en beveiliging en in de sport en recreatie en de houderij en fokkerij.

In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol en wordt met name vanuit de dierkant gekeken naar de interacties. Met hulp van smart technologies wil Kathalijne Visser de impact van de mens-dier interactie op het dier kwantificeren. Het lectoraat wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennis en educatie rondom de effecten van de mens-dier interactie op het betrokken dier. Het doel is meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen.

Ruime ervaring

Aeres Hogeschool Dronten heeft al jaren ervaring met de inzet van dieren voor humane gezondheid. Zo is er een intensieve samenwerking tussen studenten van de studie Diergezondheid & Management en Hulphond Nederland en richt het onderzoek met Hippische Bedrijfskunde studenten zich op het meten van paardenwelzijn bij dierondersteunende activiteiten en therapieën. Ook startte de hogeschool afgelopen winter met de post-hbo opleiding Therapie met inzet van dieren.

Aeres Hogeschool Dronten wil een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken door professionals op te leiden die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in complexe situaties. Ook het nieuwe lectoraat Human-Animal Interactions levert daar een belangrijke bijdrage aan.