Alle leerlingen weer naar school in het vmbo

Date

​Alle leerlingen alle dagen naar school, zonder afstand. Dat is sinds 1 juli de situatie in het voortgezet onderwijs en dus ook bij Aeres VMBO en Nordwin College. Op advies van het OMT houdt het onderwijspersoneel onderling en in het bijzijn van leerlingen wel anderhalve meter afstand.

In Emmeloord is vooral de combinatie van vmbo en mbo een uitdaging, vertelt Alice Leijten. Ze zit in het coronateam van haar locatie. “Het vmbo draait inmiddels met volle klassen. Leerlingen zijn blij dat ze weer naar school kunnen en hun klasgenootjes ontmoeten.” In het mbo is de situatie na de zomer onveranderd. Dat betekent dat studenten minimaal een dag per week op school zijn en daarbij de anderhalve meter respecteren. Alice: “Omdat beide groepen in hetzelfde gebouw zitten, blijven de looproutes en de desinfectiemaatregelen in stand. Leerlingen en studenten zitten zoveel mogelijk in een stamklas, waarbij de docent steeds wisselt.” 

Een goede start maar ook lichte zorg 

De leerlingen, studenten en medewerkers van de locaties Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek van Nordwin College zijn inmiddels alweer bijna twee weken aan de slag na de zomervakantie. Ze hebben een goede start van het nieuwe schooljaar gehad en vinden het fijn elkaar weer op school te ontmoeten. Annet Joosen (marketing & communicatie) merkt wel dat er lichte zorg onder medewerkers is nu er ook in Friesland meer besmettingen worden gemeld. “We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij ons op school. Vanzelfsprekend houden we ons strikt aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast kijken we naar alternatieven voor de praktijklessen. Je ziet dat er mooie samenwerkingen ontstaan. Zo gaan de collega’s van de opleiding MBO Bloem & Styling hun lessen geven in een grote bloemenkas in de regio”.

Doorgaan met online leren 

Ondanks dat het vmbo weer volledig draait, is er in Emmeloord een werkgroep online leren gestart. “Afstandsleren is nu zo goed ontwikkeld dat we daar sowieso mee door blijven gaan. Om bijvoorbeeld snel te kunnen schakelen bij een eventuele besmetting. Het is ook handig als een docent in quarantaine moet blijven, maar niet ziek is. Via het digibord kan de docent vanuit huis een les geven, terwijl de leerlingen in de klas zitten. Zo zijn er verschillende denkrichtingen die we willen onderzoeken.” 

Mondkapje mag, hoeft niet 

Ook in Almere verloopt de opstart van het vmbo goed. Stéphanie Wilke (marketing en communicatie) vertelt dat er sinds 19 augustus weer bedrijvigheid in de school is. “De klassen zitten weer als vanouds vol en de praktijklessen van ons mbo gaan weer door. Overige lessen worden in het mbo nog veelal digitaal gegeven.” Haar indruk is dat weinig leerlingen thuis worden gehouden. Enkele ouders/verzorgers benaderden de school met vragen over de coronamaatregelen. “We hebben alle ouders/verzorgers een mail gestuurd waarin we de maatregelen nog eens toelichten. Als medewerkers, leerlingen en/of studenten een mondkapje willen dragen, kan dat uiteraard. Enkele collega’s en leerlingen geven hieraan gehoor.”

Protocol sociale partners 

Als toelichting bij het volledig openen van het voortgezet onderwijs, publiceerden de sociale partners AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad recent een protocol. Klik op deze link om het protocol te openen. 

De situatie in het mbo en hbo is na de zomervakantie onveranderd. Dat betekent dat studenten mondjesmaat naar school komen en zoveel mogelijk online onderwijs volgen.