Aeres Hogeschool Dronten

Jolanda Berntsen benoemd tot nieuwe directeur Aeres Hogeschool Dronten

Date

Aeres Hogeschool Dronten krijgt een nieuwe faculteitsdirecteur. Jolanda Berntsen (46) is per 1 oktober benoemd in deze functie. De afgelopen jaren deed Berntsen veel ervaring op met (onderwijskundig) leiderschap bij Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar zij vanuit haar expertise bedrijfseconomie en financieel economisch management verschillende directie- en leidinggevende functies bekleedde.

Voor Aeres Hogeschool Dronten is Berntsen geen onbekende. In de periode 2002-2013 werkte ze bij de hogeschool waar ze toen verantwoordelijk was voor de coördinatie van de bedrijfskundige studies. Vanuit haar agrarische achtergrond raakt het groene domein, met zijn maatschappelijke relevantie, nauw aan de levensvisie van Jolanda Berntsen. Ze kijkt dan ook met veel plezier uit naar haar hernieuwde kennismaking met Aeres Hogeschool Dronten.

Berntsen neemt de taken over van Rieke de Vlieger die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De Vlieger was zowel faculteits- als instellingsdirecteur. De functie van instellingsdirecteur Aeres Hogeschool is onlangs ingevuld met de benoeming van Freek Rebel die per 1 september start.

Berntsen wordt directeur van een faculteit die er goed voor staat. Onder leiding van De Vlieger maakte Aeres Hogeschool Dronten een flinke groei door. Inmiddels volgen 2400 studenten onderwijs in Dronten. De bedrijfsvoering werd verder geprofessionaliseerd en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek staat op een zeer hoog niveau.

Jolanda Berntsen
Jolanda Berntsen