Horizon verbreden

Aeres jaarverslag 2019: Horizon verbreden

Date

Als iets het jaar 2019 kenmerkte, was het de toegenomen bezorgdheid in de samenleving over het milieu, klimaatverandering, voedselzekerheid en leefomstandigheden. Studenten uit het hele land trokken massaal naar Den Haag voor klimaatdemonstraties en boeren protesteerden tegen het stikstofbeleid. Aeres onderscheidt zich door een duidelijke focus op groen. Juist nu voelt Aeres de verantwoordelijkheid en de urgentie om bij te dragen aan deze actuele maatschappelijke uitdagingen en nieuwe horizons te verkennen. Dat doen we door jongeren en professionals op te leiden voor het toekomstbestendige groene domein. De kennisontwikkeling en innovaties die hiervoor nodig zijn komen voor een belangrijk deel uit onderzoeksprogramma’s, die Aeres in samenwerking met bedrijfsleven en overheid uitvoert.

Het jaarverslag is een formele verantwoording naar de overheid, onderwijsinspectie en verschillende subsidieverstrekkers. Op 23 juni publiceren we daarnaast een jaarimpressie met inspirerende interviews over het jaar 2019. Geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in Aeres of één van haar onderdelen. 

Download hier het jaarverslag 2019.