Aeres Hogeschool faculteiten

Nieuwe instellingsdirecteur voor Aeres Hogeschool

Date

Aeres Hogeschool krijgt een nieuwe instellingsdirecteur. Per 1 september 2020 start Freek Rebel (47) in deze uitdagende functie. Hij volgt daarmee Rieke de Vlieger op die in het najaar van 2020 wegens pensionering afscheid neemt als instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool en als faculteitsdirecteur van Aeres Hogeschool Dronten.(*)

Met Rieke de Vlieger aan het hoofd was Aeres Hogeschool de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. De interne bedrijfsvoering werd gestroomlijnd en de drie faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen realiseerden onder haar leiding een groot onderwijs- en onderzoeksaanbod van hoge kwaliteit. Tal van samenwerkingsverbanden met externe partners spelen hierbij een belangrijke rol en completeren haar grote staat van dienst. 
Als instellingsdirecteur wordt Freek Rebel verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van Aeres Hogeschool als geheel en implementatie van de Aeres-strategie binnen de instelling. Het borgen van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs binnen Aeres Hogeschool behoort eveneens tot zijn opdracht, evenals het verder uitbouwen van de profilering van de Hogeschool binnen de relevante vakgebieden.  Waar mogelijk zal hij met zijn team werken aan het creëren van synergie met andere instellingen, binnen en buiten Aeres. 

Freek Rebel heeft veel bestuurlijke en managementervaring binnen en buiten het onderwijs. In de afgelopen zeven jaren was hij actief als directeur bedrijfsvoering en faculteitsbestuurder aan de Hogeschool, van Amsterdam (HvA). In het laatste jaar was hij tevens decaan van de faculteit Business en Economie, in welke rol hij zich nadrukkelijk richtte op het integreren van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, digitalisering en ethiek in onderwijs en onderzoek. 
Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aeres: ‘We zijn bij dat we Freek Rebel als instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool mogen verwelkomen. Aeres wil een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van hoog gekwalificeerd onderwijs en onderzoek binnen de groene sector. We hebben er alle vertrouwen in dat Freek Rebel als een verbinder intern én extern de positie van de Hogeschool hierbij verder kan versterken’. 

(*) De functie van faculteitsdirecteur van Aeres Hogeschool Dronten is nog vacant.

Nieuwe instellingsdirecteur Freek Rebel
Freek Rebel