Dairy Delta Academy

Dairy Delta Academy: kennis op maat voor de internationale melkveehouderij

Date

Triple Dairy BV timmert aan de weg. Drie maanden na de oprichting komt het zuivelconsortium van Bles Dairies, WUR en Aeres met een nieuw initiatief voor kennis op maat voor de internationale melkveehouderij: Dairy Delta Academy. 

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag vraagt vaak structurele en ingrijpende veranderingen. Triple Dairy gaat daarbij helpen. Het bedrijf is een initiatief van Bles Dairies en heeft sinds vorige week een samenwerkingsovereenkomst met Wageningen Livestock Research (WLR), onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Stichting Aeres is aandeelhouder geworden.
Triple Dairy organiseert cursussen in de melkveehouderij met een eigen en nieuwe aanpak. Daarin leren boeren de nieuwste kennis, inzichten en innovaties rond de melkveehouderij toepassen op hun eigen bedrijf met behulp van Blended Learning.

Kennis op maat

In die context is een opdracht van Topsector Kennis en Innovatie Agri & Food verworven. Daarin staat de kennisdoorstroom naar het boerenerf centraal. Doel is een betere beschikbaarheid van actuele kennis en een vertaling naar praktische en economisch haalbare ontwikkeling van het eigen bedrijf. Niet alleen is behoefte aan actuele kennis op gebied van bodem, gewas, koe en mest, maar ook is behoefte aan het ontwikkelen van een strategisch perspectief en operationele vaardigheden voor de individuele melkveehouder en zijn of haar bedrijf. Nieuw is niet alleen dat deels online wordt geleerd, ook de begeleiding door een coach en het contact na afloop over implementatie. Kennis op maat dus. De cursussen worden gegeven op de Dairy Campus van de WUR en bij Aeres Farms in Dronten.

Internationale melkveehouderij

Naast deze cursussen die in eerste instantie voor Nederlandse melkveehouders zijn bedoeld, is Triple Dairy samen met Dairy Delta Academy (een stichting opgericht door Aeres en Bles Dairies) actief in de ontwikkeling van leermateriaal voor de internationale melkveehouderij, in het onderwijs en het bedrijfsleven. De behoefte aan kennis, vaardigheden en innovatie is groot. Wereldwijd heerst een toenemende behoefte aan voldoende en veilig voedsel. Om tot grotere impact te komen, maakt Dairy Delta Academy gebruik van een combinatie van e- learning en praktijklessen, zgn Blended Learning. Zo wordt het bereik vele malen groter en de kosten lager. De melkveehouderij is waar dan ook ter wereld in staat te leren van Nederlandse kennis en ervaring. Uitgangspunt is lifelong learning, men moet altijd in de gelegenheid kunnen zijn om bij te leren via het platform.

Triple Dairy B.V.

In maart dit jaar is Triple Dairy B.V. opgericht door Bles Dairies. Inmiddels is het een uniek consortium met Aeres en WUR waarbij Triple Dairy gebruik maakt van het leeraanbod van Dairy Delta Academy. Triple Dairy is gevestigd op Dairy Campus, het onderzoeks- en innovatiecentrum van WUR.

Dairy Delta Academy

Begin juni is de stichting Dairy Delta Academy opgericht door Aeres en Bles Dairies. Doelstelling van de stichting is het ontwikkelen en wereldwijd aanbieden van lesmateriaal over de melkveehouderij. Specifiek is dat het wordt aangeboden op een digitaal platform volgens de Blended Learning aanpak. Triple Dairy is de implementatiepartner van Dairy Delta Academy.

Fotobijschrift:
V.l.n.r.: Jurjen Boerrigter (Bles Dairies), Bastiaan Pellikaan (Aeres), Kees de Jong, Nynke Dijkstra, Henk Bles, Harm Holleman (Aeres).