Vmbo leerlingen weer naar school

Vmbo'ers mogen weer naar school

Date

Na elf weken afstandsleren gaan de deuren van middelbare scholen volgende week weer open. Hoe bereiden onze vmbo scholen zich hierop voor? We spraken met Michiel Westerik, teamleider bij Aeres VMBO Ede.

Binnenkort weer leerlingen in de school. Hoe vind je dat?

“Het is mooi dat we weer een kleine start maken. Dat is goed voor de leerlingen en voor het team. Ik vind het ook spannend. Dit is voor iedereen een nieuwe situatie en we weten niet of we het goed doen. Dat voelt soms net als een jongleur die een heel stel draaiende bordjes in de lucht moet houden. Tegelijkertijd vind ik het mooi dat wij een cruciaal beroep hebben en de samenleving weer op gang mogen brengen.”

Hoe gaat de eerste schoolweek eruit zien?

“In de media hoor je veel verhalen over leerachterstanden als gevolg van het afstandsleren. Als je het mij vraagt is dat op dit moment niet het belangrijkste. Laten we het allereerst hebben over de sociale achterstand van onze leerlingen. Hoe hebben zij de afgelopen weken beleefd zonder hun vertrouwde sociale schoolomgeving? Daar willen we in de eerste schoolweek bij stilstaan. Onderwijs gaat vooral over de ontwikkeling van je mens-zijn. Natuurlijk zijn we er ook voor leervragen als leerlingen dat willen.”
Hoe waren de afgelopen weken voor de docenten?
“Ik ben ontzettend trots hoe onze collega’s zich door deze coronacrisis heen slaan. Met een minimale voorbereidingstijd schakelden zij zonder al te veel problemen over op online onderwijs. Dat lukte mede door de goede ondersteuning van het Aeres ICT team.”

Onderwijs op anderhalve meter afstand. Hoe organiseer je dat?

“Er ligt een duidelijk protocol van de VO-Raad dat we als richtsnoer gebruiken. De leerlingen komen straks via acht ingangen de school binnen. Pijlen geven de looprichting aan. Eenmaal binnen gaan de leerlingen direct naar het lokaal waar ze de rest van de dag blijven, inclusief de pauzes. Dat wordt nog best een uitdaging; het zijn toch pubers. Op maandag komen alleen de eerstejaars leerlingen naar school. De tweedejaars komen op woensdag en de vrijdag is voor de derdejaars. Omdat leerlingen de komende weken nog maar beperkt op school zijn, ligt de focus op de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en biologie/nask. De examenleerlingen zijn niet meer op school. Zij hebben hun schoolexamens afgerond en horen 4 juni of ze geslaagd zijn.”

Wat gebeurt er op dinsdag en donderdag?

“Op deze dagen volgen de leerlingen online lessen vanuit huis. Met afstandsleren vragen we veel van onze docenten en we vinden het niet reëel hen daarnaast ook nog allerlei fysieke lessen te laten voorbereiden. Dat is bijna hetzelfde als je aan iemand met een rijbewijs vraagt om Formule 1 te gaan rijden. De focus blijft voorlopig online onderwijs. We doen hiermee veel waardevolle ervaring op, waar we ook na de coronacrisis veel aan hebben.”

Zijn de leerlingen voorbereid om weer naar school te komen?

“Deze week hebben alle leerlingen een online mentoruur. Hier krijgen ze te horen hoe we de fysieke lessen weer gaan opstarten en wat dit van hen vraagt. De ouders zijn ook op de hoogte. We merken dat we hun verwachtingen soms wat moeten bijsturen. Het feit dat de scholen weer opengaan, betekent niet dat alles weer bij het oude is. Stap voor stap hopen we daar met elkaar te komen.”