Gras

Aeres en Nordwin College gaan samen voor groen onderwijs van de hoogste kwaliteit

Date

Fusie verbindt regio’s in Noord- en Midden-Nederland

OCW-minister Van Engelshoven heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen Aeres en Nordwin College. Beide organisaties vormen nu één sterke onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector met focus op Agro, Food en Leefomgeving.

Bestuursvoorzitters Bastiaan Pellikaan (Aeres) en Ilona Dulfer (Nordwin College) verwachten dat de fusie veel voordelen zal opleveren, zoals het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het versterken van de gezamenlijke ontwikkel- en innovatiekracht.

Bastiaan Pellikaan: ’Beide organisaties onderschrijven het grote maatschappelijke belang van de groene sector en daar leggen we onze focus. We willen het allerbeste onderwijs aanbieden en kunnen dat nu doen voor een groter aantal specialismes.’

Ilona Dulfer: ‘De fusie geeft ons een stevige basis voor vernieuwing en voor het verder versterken van de onderwijskwaliteit. Samen bedienen we een groter aantal leerlingen en studenten die we tegelijkertijd op kleinschalige locaties de veilige leeromgeving kunnen blijven bieden die ze van ons gewend zijn’.

Omvang en regionale spreiding

Aeres is een groene onderwijs- en kennisorganisatie die in Gelderland, Utrecht en Flevoland onderwijs aanbiedt op vrijwel alle niveaus: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo. Daarnaast verzorgt de organisatie cursusonderwijs, toegepast onderzoek en bemiddelt ze geschoold personeel binnen de groene sector.
Nordwin College is een onderwijsorganisatie die focust op het aanbieden van vmbo-, mbo- en cursusonderwijs voor de groene sector in Friesland.

Door de fusie vormen Aeres en Nordwin College samen een onderwijs- en kennisorganisatie met een focus op de groene sector, die in Noord- en Midden-Nederland circa 15.000 leerlingen en studenten en 17.000 cursisten bedient. Door het bundelen van de capaciteit ontstaat daarbij een krachtige organisatie, gericht op Agro, Food en Leefomgeving. De totale organisatie telt ruim 1900 medewerkers die verspreid over 20 vestigingsplaatsen werken.

Door de onderscheidende combinatie van verschillende onderwijsniveaus met onderzoeksactiviteiten vergaart Aeres voortdurend actuele kennis die wordt benut in het onderwijs. Leerlingen en studenten profiteren daarvan.

Integreren van processen

Als gevolg van de fusie vallen Aeres en Nordwin College nu onder één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide organisaties gaan nu zorgvuldig hun processen integreren. Daarna vormen beide organisaties door middel van een institutionele fusie één AOC. Het streven is dat alle onderwijslocaties met ingang van studiejaar 2021/2022 onder één naam actief zijn: Aeres.