Koeien op stal

Nieuw initiatief Triple Dairy verbindt melkveehouder met actuele kennis

Date

Op initiatief van Bles Dairies is Triple Dairy BV opgericht: een sterk kennisbedrijf met als partners Wageningen University & Research en de onderwijsgroep Aeres. Het bedrijf gaat trainingen en cursussen aanbieden in de melkveehouderij, in Nederland en internationaal. Ook de periferie van de melkveehouder wordt betrokken. Overheden, onderwijs, toeleveranciers en zuivelverwerkers kunnen gebruik maken van advies- en projectmanagement en op maat gemaakte trainingen en cursussen. Het bedrijf is per 1 maart 2020 operationeel. De samenwerking met de partners zal naar verwachting de komende maanden worden geformaliseerd.

De behoefte aan kennis en innovatie is groot. Wereldwijd heerst een toenemende behoefte aan voldoende en veilig voedsel. Ook staat de melkveehouderijsector voor grote uitdagingen. Niet alleen wat betreft de technische en financiële aspecten, ook de toenemende eisen op het gebied van klimaat en milieu vragen veel van de sector. De melkveehouder moet zichzelf en zijn bedrijf altijd blijven ontwikkelen, en heeft daarbij behoefte aan relevante en nieuwe kennis. Triple Dairy deelt kennis en vertaalt dit naar de praktijk van de melkveehouderij en biedt ondersteuning bij het realiseren van innovaties.

Nederland is internationaal gezien koploper in de melkveehouderij. Onze kennis en innovaties worden wereldwijd hoog gewaardeerd. Kennis die de praktijk op het boerenerf kan verbeteren. In de tijd van vergaande digitalisering, is een nieuwe manier van kennisdelen en leren mogelijk. Om tot grotere impact te komen, maakt Triple Dairy gebruik van een combinatie van distant learning en learning on the job. Zo wordt het bereik vele malen groter en de kosten lager en is de melkveehouder waar dan ook ter wereld in staat te leren van onze kennis en ervaring.

De verbinding tussen de melkveehouder en het bedrijfsleven enerzijds en het onderwijs en onderzoek anderzijds, is uniek. Samenwerking in de keten is erg waardevol en maakt Triple Dairy een interessante kennispartij in de sector. Niet alleen de melkveehouder zelf heeft kennis nodig, ook alle stakeholders sectorbreed hebben nieuwe kennis nodig. Triple Dairy is vanuit de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek de partij voor het ontwikkelen en aanbieden van kennis op maat. Centraal daarbij staat het perspectief voor de cursist gericht op verandering en verbetering en coaching is daarin een belangrijk element.

Triple Dairy opereert vanuit innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Cursussen en trainingen in Nederland worden in eerste instantie gegeven op Dairy Campus en Aeres Farms, dichtbij het innovatie- en het praktijkonderzoek.

 

Bron: Triple Dairy BV