Aeres Bedrijvencentrum

Aeres Bedrijvencentrum volledig verhuurd

Date
Alle 2800 m² van het Aeres Bedrijvencentrum (ABC) in Dronten zijn verhuurd: een mijlpaal. Het ABC-gebouw verhuurt flexibele kantoorruimte met facilitaire dienstverlening aan (startende) ondernemingen en partijen die een link hebben met onderwijs.
 
René Hutten, Business Process Manager van Aeres en verantwoordelijk voor de externe verhuur, geeft aan: “Het Aeres Bedrijvencentrum Dronten is populair bij starters en doorstarters. Totaal beschikt het centrum over 2.818 m2 verhuurbaar oppervlak. Eind februari 2020 is daarvan 2.800 m2 verhuurd als kantoorruimte en dit is ongekend hoog. In de praktijk is er bij bedrijvencentra altijd sprake van een frictieleegstand van 10 tot 15%.”
 

Flexconcepten winnen verder terrein 

De markt laat zien dat er steeds meer vraag komt naar ‘Serviced offices’ , waar Aeres Bedrijvencentrum Dronten een voorbeeld van is. Kantoorgebruikers huren hierbij het liefst bij partijen die flexibiliteit plus aanvullende diensten kunnen faciliteren. Daarbij komt het vaak voor dat huurders intern doorgroeien naar huur van meerdere ruimtes. Er is geen groei van het aantal huurders, maar zittende huurders groeien en hebben behoefte aan meer vierkante meters kantoorruimte. “Het is nu zaak om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en de huurders optimaal te bedienen”, aldus René Hutten.