Onderwijs en bedrijfsleven bundelen krachten voor Sterk Techniek Onderwijs

Date

Om meer vmbo-leerlingen te interesseren voor een technische vervolgopleiding in het mbo investeert het kabinet 100 miljoen euro per jaar in sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. In regionale projectteams werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan de uitvoering van plannen. Aeres VMBO en Aeres Tech zijn ook van de partij.

Het aantal leerlingen dat voor een vmbo-opleiding kiest daalt sneller dan de rest van het voortgezet onderwijs. Dat komt deels omdat er minder kinderen geboren worden, maar ook doordat een steeds groter aandeel leerlingen naar de havo of het vwo gaat, in plaats van het vmbo. Als deze trend doorzet dreigt Nederland over-qualified en under-skilled te worden. Tijd voor actie dus.

Vraag naar vakmensen

Sterk Techniek Onderwijs Almere (STO Almere) is een regionaal projectteam waar zeven vmbo-scholen de handen ineenslaan voor aantrekkelijk techniekonderwijs. Almere is een jonge stad in ontwikkeling. Techniek, technologie en ICT zijn belangrijke vakrichtingen die elkaar steeds meer ontmoeten en waar bedrijven en instellingen vakmensen en technici op alle niveaus nodig hebben.
Projectleider Ralf Smeets vertelt dat STO Almere vooral inzet op het verhogen van de leerlingeninstroom in de technische profielen en technologische profieldelen in het vmbo en technische en keuzedelen in het mbo. “De deelnemende vmbo-scholen willen leerlingen zo jong mogelijk laten ervaren hoe interessant techniek is. Op school lukt het vaak niet om uitdagend techniekonderwijs aan te bieden; de middelen hiervoor ontbreken. Met het extra geld van het kabinet kunnen de deelnemende scholen de aansluiting met het mbo en regionale bedrijfsleven versterken, machines en materialen aanschaffen, docenten technisch bijscholen en bijvoorbeeld nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen. De focus op techniek begint gelijk in het eerste leerjaar en komt in alle leerjaren terug.”

Cofinanciering door bedrijven

Smeets werkt zelf als docent Dierverzorging bij Aeres MBO Almere. “Ondanks ons groene profiel besteden we steeds meer aandacht aan techniek in de lessen. Er is sinds kort een robotica lab in de school en we starten met een drone academy. Deze initiatieven waren al gestart maar krijgen dankzij de financiële impuls vanuit Den Haag en cofinanciering door het regionale bedrijfsleven meer body, waardoor we meer leerlingen kunnen bereiken.” In totaal is er bijna 700.000 euro cofinanciering toegezegd door Stad en Natuur, OTIB, JINC, Techniekopleidingen Flevoland (TOF) en andere regionale bedrijven. “Er is meer geld toegezegd dan verwacht. Dit geeft aan dat de bereidheid tot samenwerken hoog is.”

Op 29 januari is de kick-off van STO Almere voor de deelnemende scholen en bedrijven bij het Baken Stad College in Almere. Naast Aeres VMBO Almere bestaat het projectteam uit het Baken Stad College, SG De Meergronden, Arte College, Nautilus College, Echnaton en Buitenhout College. Alle scholen van Aeres VMBO zijn vertegenwoordigd in een regionaal projectteam.

Aeres Tech

In het regionale projectteam De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede verzorgt Aeres Tech voor docenten van basisscholen en vmbo-scholen trainingen en docentstages, en geven ze advies bij het schrijven van leermiddelen. Aeres Tech is de overkoepelende organisatie van de expertisecentra Koudetechniek en Mobiele Techniek van Aeres.

Wilt u meer lezen over Sterk Techniek Onderwijs? Neem dan een kijkje op de speciale website.