Onderwijsontwikkeling techniek drone

Onderwijsontwikkeling binnen Aeres op volle kracht

Date

Binnen Aeres werd in het schooljaar 2018-2019 ontwikkel- en innovatiegeld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van innovatieve projecten. En dat leverde heel wat vakinhoudelijke onderwijsvernieuwing op. In dit artikel laten we een aantal voorbeelden de revue passeren.

Aeres Kadercursus Melkveehouderij

In oktober 2019 startte de Aeres Kadercursus Melkveehouderij. Deze opleiding biedt extra verdieping op het gebied van melkveehouderij, bijvoorbeeld als vervolg voor studenten die hun mbo-studie hebben afgerond. Of als alternatief voor studenten die hun associate degree of bachelor-opleiding niet hebben afgerond. De cursus kwam tot stand door een samenwerking tussen Aeres Hogeschool, Aeres MBO (Barneveld en Emmeloord) en Aeres Farms. Een uniek element is dat in de Aeres Kadercursus Melkveehouderij gebruik wordt gemaakt van levensechte kunstkoeien. Dit is een belangrijk punt vanuit het oogpunt van dierwelzijn, omdat op deze manier handelingen rondom de koe zonder risico’s voor het dier geoefend kunnen worden.

Lees hier meer over oefenen met kunstkoeien in Kadercursus Melkveehouderij en bekijk ook het filmpje!

Blended Learning Dierverzorging

Om het onderwijsaanbod in de vorm van blended learning te versterken werden E-learning modules ontwikkeld op het gebied van dierverzorging van gezelschapsdieren. Deze modules worden nu gebruikt door Aeres Training Centre Barneveld en Aeres MBO Barneveld. Bij de ontwikkeling van de modules stelden ook collega's van Aeres Hogeschool Dronten en Aeres MBO Almere kennis beschikbaar.

Duurzame Bloemist

Onder de projecttitel 'Duurzame Bloemist' werd duurzaamheid ingebed in bloemopleidingen binnen Aeres VMBO en Aeres MBO. Voorbeelden hiervan zijn de vmbo-keuzevakken: 'Bloemwerk' en 'Groene omgeving en styling' en het mbo-keuzedeel 'Duurzaamheid'. In het project ontstond  een nauwe samenwerking tussen Aeres VMBO (Velp en Nijkerk), Aeres MBO (Velp en Almere), Aeres Hogeschool Wageningen en diverse externe partijen.

Aeres Drone Academy

Onder de titel 'Drone Academy' werd geïnventariseerd wat er nodig is om drones in te kunnen zetten in het onderwijs. Hiervoor blijken verschillende interessante toepassingsmogelijkheden te bestaan. Zo kunnen bijvoorbeeld mbo-studenten opgeleid worden tot drone-piloot. Studenten leren dan alles over de bediening van de drone en ook over hoe je, al dan niet in opdracht, gegevens kunt verzamelen. Op het hbo kan aandacht besteed worden aan welke data van drones nuttig kan zijn en hoe je dit verwerkt in een vluchtplanning om deze data optimaal te verzamelen. Ook richting het vmbo zijn er raakvlakken, bijvoorbeeld door aan de hand van voorbeelden met drones zaken te leren over elektriciteit of over het weer. In het project kwam naar voren dat er mogelijkheden zijn om daadwerkelijk te starten met het opleiden van studenten.

De richtlijnen rond drone-opleidingen zijn aan veranderingen onderhevig. Op basis van de ontwikkelingen op dit gebied wordt bekeken of de drone-activiteiten in de toekomst verder kunnen worden uitgebouwd. Er valt dan bijvoorbeeld te denken aan het verzamelen van gegevens voor externe opdrachtgevers, of aan het aanbieden van commerciële drone-opleidingen met een zwaarder certificaat.

Alternatief eiwit in diervoeder

Het project 'Alternatief eiwit in diervoeder' is bedoeld om te onderzoeken welke alternatieve eiwitbronnen gebruikt kunnen worden bij het produceren van diervoeder. In het project werkten Aeres Hogeschool Dronten, Aeres Training Centre International en Aeres MBO Barneveld samen. De verzamelde kennis is verwerkt tot een dictaat en een E-learningmodule.

Een van de alternatieve eiwitbronnen betreft gekweekte insecten. Momenteel loopt er alweer een nieuw ontwikkel- en innovatieproject dat zich richt op deze insectenkweek ('Eiwitkringloop door insectenkweek').

Smart Dairy Farming Data in Onderwijs

Dit project draaide om het opnemen van digitalisering in het curriculum. Er is onderwijsmateriaal ontwikkeld voor zowel het mbo als het hbo. Zo werden er onder andere zes casussen, met docentenhandleidingen, beschreven waarmee studenten vanuit het klaslokaal aan de slag kunnen. Ze loggen dan in op systemen van Aeres Farms en werken aan vraagstukken rond de thema's: melken, uiergezondheid, vruchtbaarheid & fokkerij, voeding en diergezondheid.

Op Aeres Farms zijn veel meetpunten aanwezig waar studenten en docenten geautomatiseerd gebruik van kunnen maken. Daarvoor zijn onder andere meekijkaccounts ontwikkeld die onder de aandacht zijn gebracht bij de verschillende mbo- en hbo-vestigingen van Aeres.

Voor het hbo werden verder nog lessen ontwikkeld waarin de beginselen van smart farming aan de orde komen, gekoppeld aan dataverwerking en statistische analyse.

Geo-data KennisLAB

In het project Geo-data KennisLAB werd een minor ontwikkeld met als titel 'Future Urban Regions'. Hierin is er onder andere aandacht voor omgevingsanalyse en voor het analyseren en visualiseren van geo-data. Het ontwikkelde materiaal is voor alsnog vooral bestemd voor studenten van Aeres Hogeschool Almere. Uitbreiding hiervan naar het mbo wordt nog onderzocht. Hierin kan onder meer de eerder in dit artikel genoemde data van drones een rol gaan spelen.

Consumer Lab 'Feeding the city' Almere

Dit project heeft onder andere geleid tot het vormen van het Aeres Burger Lab dat zelfs met een elektrische pop-up bakfiets gepromoot kan worden tijdens beurzen en festivals.

In het project wordt samengewerkt tussen Aeres Hogeschool, Aeres VMBO en Aeres MBO, met name de vestigingen in Almere. Een van de activiteiten was het draaien van een Innovatieklas-programma voor eerste- en tweedejaars mbo-studenten Food & Lifestyle. De studenten gingen in opdracht van het bedrijfsleven aan de slag met het ontwikkelen van praktische en duurzame voedselconcepten. Zo werden er appelchutneys ontwikkeld uit reststromen van appels, quiche-verspakketten uit reststromen van bieten en wraps uit eiwitrijk veldbonenmeel. Hbo-studenten ondersteunden de mbo-studenten op het gebied van onderzoekstechnieken en analyse. Vmbo-studenten werden betrokken bij het testen van de producten en bij excursies naar partners in het bedrijfsleven.

Tot de andere activiteiten horen onder andere voedingsonderzoek onder burgers en een pop-up restaurant voor ouderen.

Het structureel stimuleren en faciliteren van innovatie en onderwijsvernieuwing heeft duidelijk vruchten afgeworpen. In het schooljaar 2019-2020 wordt dit volop doorgezet. Via Aeres Actueel houden we u graag op de hoogte van de resultaten.