Gras

Leren over het Finse onderwijssysteem: op werkbezoek bij Kainuu Vocational College in Finland

Date

Het Erasmus+ Mobility programma biedt docenten in het mbo de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen in het buitenland. In het kader hiervan bracht Jan Maarten Visser, Docent Groene Ruimte Aeres MBO Almere, namens Aeres MBO een werkbezoek aan het Kainuu Vocational College in Kajaani, Finland. Dit bezoek is voortgekomen uit een Europees samenwerkingsverband tussen 14 scholen in 12 Europese landen. Jan Maarten is namens Aeres MBO Almere actief betrokken bij het KA2-project ‘Feeding the World’. KA2 is een strategisch partnerschap tussen Europese onderwijsinstellingen welke gesubsidieerd wordt door Erasmus+. Hij leerde tijdens dit werkbezoek onder andere meer over het Finse onderwijssysteem.

Door zijn belangstelling voor het Finse onderwijssysteem, ging Jan Maarten op bezoek bij  Risto Virkkunen, teamleider aan het Kainuu Vocational College. Ook bracht hij een bezoek een Europees onderwijscongres. Dit congres richtte zich op het delen van innovatieve kennis. Jan Maarten en andere partners van Feeding the World hebben een aantal workshops over dit thema gegeven.

Het Finse onderwijssysteem is competentiegericht, klantgericht en gebaseerd op vertrouwen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De basis is een persoonlijke leerweg die bij aanvang wordt afgesproken. Het netwerk van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven speelt een sleutelrol bij het implementeren en het waarborgen van de kwaliteit van de educatie en de examens.
De overeenkomst met Aeres is dat Leven lang leren ook een pijler is van het Finse beroeps onderwijs. Meer dan de helft van alle studenten is tussen de 20 en de 60 jaar.

In tegenstelling tot Nederland, is er geen overheidsinspectie in Finland. Daarnaast is het Finse beroepsonderwijs gratis, hoeven de studenten alleen de onderwijsmaterialen te betalen en faciliteert de school maaltijden en transport. 50% van de financiering vanuit de overheid aan de school is een basisvergoeding om studenten te kunnen laten starten met een opleiding. 35% van de overheidsbijdrage is afhankelijk van de prestatie en het behalen van de opleiding door de student. De school ontvangt de overige 15% als er een effectieve doorstroom naar verdere opleidingen is en voor het vinden van werk. De gehele lumpsum-vergoeding is gebaseerd op het aantal studenten per opleiding en varieert per jaar afhankelijk van welke opleiding. De totale vergoeding varieert van € 6606 tot € 28000 per student.
De Instroom is drempelloos, toegankelijk voor iedereen en er is geen vaste instroomdatum. De studenten kunnen meestal binnen tweeweken na aanmelding starten. Voor de normale doorstroom wordt wel een vast moment georganiseerd.

Jan Maarten heeft door dit werkbezoek en het bezoek aan het Europees onderwijscongres een goed inzicht gekregen in het Finse onderwijssysteem. Wat hem het meeste aanspreekt is het echt gepersonaliseerde onderwijs. Maatwerk dus  dat het plaats vindt binnen de driehoek Student, School en Bedrijfsleven. Jan Maarten: “Inspirerend om te ervaren, met name de flexibele instroom, het modulaire karakter en de persoonlijke leerweg”.