Nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere krijgt duurzaam en energetisch ontwerp

Date

In augustus is het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere gepresenteerd. BDG architecten heeft samen met medewerkers en studenten een groen en duurzaam gebouw ontworpen om trots op te zijn. Het nieuwe schoolgebouw, de ‘Groene Long’, komt bij de ingang van de wereldtentoonstelling Floriade en springt met dit letterlijk groene ontwerp dan ook meteen in het oog. Momenteel wordt gewerkt aan de details en de technische toepassingen van het ontwerp.

Slim en energetisch

Het schoolgebouw wordt, zoals BDG architecten het omschrijft, een slim en energetisch gebouw. Het dak heeft een triple solar energiedak en hoogwaardige gevelisolatie. Afhankelijk van de positie en de oriëntatie hebben de gevels verschillende eigenschappen. Aan de westkant komen pv-panelen om energie op te wekken en om zon te weren. Aan de oostkant komt een groene gevel die mooi meekleurt met de seizoenen. Het groene dak is deels een ‘tropendak’ voor energieopwekking, met een aantal bomen en waterretentie. Het groen op en aan het gebouw wordt bewaterd met het opgevangen regenwater. Dat regenwater dient bovendien als warmte- en koelingsbuffer.

Een impressie van het interieur

In het interieur wordt gebruik gemaakt van circulaire materialen, zoals hergebruikt hout voor de trappen en betongranulaat. Deze materialen zijn ook in de toekomst weer makkelijk te hergebruiken. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook ín het gebouw komt speciale aandacht voor groen. Want groen is goed voor de gezondheid, denk aan luchtzuivering en vochtbalans.

         

Vanaf schooljaar 2021/2022 hoopt Aeres Hogeschool les te kunnen geven in het nieuwe gebouw.