Groenpact subsidieert trainingen in projectmanagement en projectvoorstellen schrijven

Date

Het groene onderwijs is steeds vaker betrokken bij projecten in het buitenland en krijgt hier als onderdeel van de kennisexport vanuit Nederland steeds meer een vaste plek. Groene onderwijsinstellingen werken daarvoor vaak samen in de ontwikkeling en uitvoering van projecten. Echter, het aantal projecten en activiteiten groeit harder dan samen aangepakt kan worden. Er is bij hogescholen en mbo-scholen beperkte capaciteit en ervaring met buitenlandse projecten, terwijl er wel ambities voor groei zijn. Er is dus werk aan de winkel en Groenpact helpt ons daarbij.

Groenpact is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. Groenpact subsidieert twee cursussen voor groene onderwijsinstellingen: de cursus projectmanagement en de cursus projectvoorstel schrijven. Aeres heeft de coördinatie hiervan op zich genomen. In totaal hebben acht groene onderwijsinstellingen, waaronder de HAS, Van Hall Larenstein en Zone College, zich aangemeld. Eenentwintig personen volgen de cursus projectmanagement en vierentwintig personen volgen de cursus projectvoorstel schrijven. Een derde van de deelnemers werkt bij Aeres, dus dat belooft mooie ontwikkelingen. De eerste cursus projectmanagement heeft reeds plaatsgevonden en werd door de deelnemers als erg nuttig ervaren. Op 7 en 8 oktober volgt de cursus projectvoorstellen schrijven.

Er was veel animo voor de trainingen. Hopelijk kunnen er in de toekomst meer gezamenlijk trainingen georganiseerd worden. Als beide cursussen zijn afgerond, wordt opgehaald welke additionele trainingsbehoeften er zijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margriet Reinders, medewerker Internationalisering, via m.reinders@aeres.nl.