Tractor

Aeres steunt studenten bij oproep van Agractie

Date

Aeres steunt haar studenten naar aanleiding van de oproep van Agractie om op 1 oktober op het Malieveld in Den Haag in actie te komen voor de agrarische sector. Agractie pleit onder meer voor een eerlijk debat met en over de sector en strijdt tegen het negatieve beeld van boeren dat vandaag de dag wordt geschetst. 

Als onderwijs- en onderzoeksinstelling in het groene domein ziet Aeres dat studenten binnen de agrarische opleidingen deel willen nemen aan de actie van Agractie en geeft daar ook ruimte voor. De studenten maken zich zorgen over de positie van de agrarische sector en Aeres vindt het mooi om te zien dat zij op deze wijze hun betrokkenheid willen tonen en willen opkomen voor hun eigen toekomst.

Oproep tot evenwichtig debat

De agrarische sector en de voedselverwerkende industrie vertegenwoordigen een grote economische waarde voor Nederland, waarvan veel mensen direct of indirect afhankelijk zijn. De ecologische footprint van het voedsel dat deze sectoren produceren behoort bovendien tot de laagste ter wereld. De actuele politieke discussie met betrekking tot de stikstofproblematiek vraagt dan ook om een evenwichtig debat, aangezien meerdere sectoren hierin een rol in spelen, waaronder de agrarische. Aeres ziet de oproep van Agractie om te komen tot een gebalanceerd debat dan ook als zeer zinvol. Juist door uitwisseling van kennis en standpunten tussen politiek en de desbetreffende sectoren kunnen duurzame oplossingen ontstaan die maatschappelijk evenwichtig zijn ingebed.

Standpunt kenbaar maken

Het oplossen van problemen op het gebied van milieu en klimaat stelt de samenleving voor  maatschappelijke dilemma’s en Aeres besteedt daar aandacht aan in het onderwijs en het onderzoek, zodat aan duurzame oplossingen gewerkt kan worden. Door vraagstukken van verschillende kanten te belichten, discussie te stimuleren en studenten te laten participeren in onderzoek, begeleidt Aeres studenten om eigen meningen te ontwikkelen en keuzes te maken. De protestactie van Agractie is één van de platforms waar zij hun zorg kunnen delen en hun standpunten kenbaar kunnen maken.