Student leert in praktijksituatie

Aeres-jaarverslag 2018: Leren is de motor

Date

De groene sector heeft voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Aeres wil vanuit haar motto ‘Talent voor groei’ een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen hiervan. Dit gebeurt door versterking van het onderwijsaanbod en door het ontplooien en ondersteunen van initiatieven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met het bedrijfsleven, zodat er nauw contact bestaat met het werkveld. Bij Aeres is leren de motor en daar verwijst de titel van het jaarverslag 2018 naar.  

Het jaarverslag is een formele verantwoording naar de overheid, onderwijsinspectie en verschillende subsidieverstrekkers. Op maandag 2 september a.s. publiceren we daarnaast een jaarimpressie met inspirerende verhalen over het jaar 2018. Geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in Aeres of één van haar onderdelen. 
 
Download hier het jaarverslag 2018.Talent voor groei