Aeres geeft invulling aan Leven Lang Ontwikkelen

Date

Er is een groeiende maatschappelijke behoefte aan Leven Lang Ontwikkelen. MBO in Bedrijf presenteerde deze week een wegwijzer die (MBO-)instellingen helpt om concreet invulling te geven aan LLO binnen de eigen organisatie. Aeres nam samen met vijf collega-organisaties zitting in een denktank die de totstandkoming van dit nuttige instrument mogelijk maakte.

Unieke uitgangspositie


Ook binnen de strategische koers van Aeres is Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk speerpunt. Aeres wil concreet invulling geven aan LLO en doet dat vanuit een unieke uitgangspositie. Binnen Aeres zijn namelijk alle niveaus van het groene onderwijs vertegenwoordigd en er is een gedegen aansluiting met het bedrijfsleven, geholpen door specifieke Aeres-onderdelen als Aeres Tech, de Aeres Training Centra en Aeres Agree. Zo kunnen (aankomende) professionals van verschillende opleidingsniveaus én leeftijden worden bediend. 
Bij het opleiden van leerlingen, studenten en professionals, is het belangrijk om dit te doen op een manier die past bij de verschillende doelgroepen.  Aeres  heeft  op dit terrein gespecialiseerde kennis in huis om dit verder te optimaliseren. Een speciale werkgroep werkt momenteel de vervolgstappen uit waarmee Aeres het strategische speerpunt Leven Lang Ontwikkelen omzet in concrete acties. 

De genoemde wegwijzer kan hier gedownload of besteld worden. 
Talent voor groei