Robotica VMBO Almere

Onderwijsvernieuwing met Robotica en Hydroponics

Date

Op de locaties Aeres VMBO en MBO in Almere wordt het onderwijs met nieuwe (technologische) ontwikkelingen steeds vernieuwd. Bij Aeres VMBO Almere volgen leerlingen sinds kort naast de vakken groen, bloem en dier ook interessante lessen over robotica. Op een unieke, eigentijdse manier maken de eerste- en tweedejaars leerlingen kennis met deze steeds belangrijker wordende technische ontwikkeling. En op de locatie Aeres MBO in Almere is eind vorig jaar een uniek project met een hydroponics-installatie gestart. Via een applicatie kunnen studenten in de toekomst een teelt uitvoeren, waarbij ze door de applicatie voortdurend het groeiproces van de planten kunnen monitoren. De geteelde groenten en kruiden zullen in de kantine van de school worden gebruikt.

Robotica

Sociale en technische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer robot-toepassingen in ons dagelijkse leven. Binnen de robotica zijn er tal van ontwikkelingen die erop gericht zijn robots zo te maken dat ze taken van de mens kunnen overnemen. Met het project Robotica ontwikkelt Aeres VMBO Almere daarin mee. Tijdens de lessen leren leerlingen een nieuwe en innovatieve kant van techniek. Door kinderen te leren oplossingen voor technische problemen uit hun eigen leefwereld te ontwerpen en uit te voeren, worden ze beter voorbereid op deelname aan de samenleving. 

Hydroponics

Hydroponics is een methode om planten te laten groeien zonder grond, op basis van in water opgeloste ingrediënten. Het betreft een proeftuin, waar studenten mee kunnen experimenteren en waarmee diverse onderzoeken gedaan worden. Aeres MBO Almere is de eerste school in Almere, waarbij deze technologie onderdeel uitmaakt van het onderwijs.

 

 

Talent voor groei