Paardenplaats pensionstal Hippische bedrijfskunde Aeres Hogeschool Dronten

Dierenwelzijn en ethiek belangrijk in onderwijsprogramma Aeres

Date

Aeres is in Nederland een belangrijke speler in het opleiden van mensen in het groene domein. Om die rol serieus te kunnen nemen moeten onze docenten bijblijven in hun vakgebied. Zij moeten weten welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat dat betekent voor het toekomstige onderwijs. 
Dit doen zij onder andere door regelmatig deel te nemen aan docentendagen. De docentendagen leveren resultaten op die we terugzien in ons onderwijs, resultaten waar onze studenten de vruchten van plukken.

Teamleider Rik Meerema van Aeres MBO Almere organiseerde met Loes Spit van Aeres Hogeschool Dronten een docentendag over dierenwelzijn en ethiek, onderwerpen die door een groeiend aantal mensen belangrijk worden gevonden. In het openbare en politieke debat wordt steeds vaker de vraag gesteld hoe we met dieren omgaan. Volgens Meerema is onze perceptie van wat een dier eigenlijk is aan het veranderen. ‘Je ziet het om je heen gebeuren. Steeds meer politieke partijen zetten het onderwerp daarom op de agenda. Die andere ethische kijk geldt zowel voor de dieren die we gebruiken voor voedselproductie als voor dieren voor recreatief gebruik.’

Snel veranderende maatschappij

Meerema vindt het belangrijk dat dit soort vragen, het debat erover en de antwoorden die dat oplevert uiteindelijk in de onderwijsprogramma’s terechtkomen. ‘We leven in een snel veranderende maatschappij. Je hoort en leest veel verschillende antwoorden op de vragen die de maatschappij over dit onderwerp stelt. Maar Aeres vindt het belangrijk dat docenten ook zelf over die antwoorden nadenken. We doen dat tijdens de docentendagen. Met de opgedane kennis en ervaring activeren we het eigen denken.’

Schattig knuffelvarkentje

Voor Meerema moet het vanzelfsprekend zijn dat docenten zichzelf de vraag stellen hoe we in het onderwijs omgaan met het veranderende denken over dierenwelzijn en ethiek. ‘We kunnen niet in ons privéleven de hond in bed laten slapen of een schattig knuffelvarkentje in huis halen en tegelijkertijd wegkijken bij kritische vragen over de bio-industrie. Aeres gebruikt de docentendagen om er achter te komen hoe we de maatschappelijke discussie kunnen inbedden in de manier waarop we onze leerlingen en studenten opleiden.’

Tijdens de Aeres-docentendag dierenwelzijn en ethiek gebruikte gastspreker en Denker des Vaderlands René ten Bos het voorbeeld van de paarden in de Oostvaardersplassen. Volgens Ten Bos kun je de natuur zijn gang laat gaan, maar dan gaan er dieren dood van de honger. Als je ingrijpt en dieren afschiet is er een groep die dat weer niet humaan vindt. Ten Bos ziet de verschillende standpunten hierover als kanten van dezelfde medaille omdat de argumenten voor al die standpunten valide kunnen zijn. 

Nieuwe ideeën

Drie of vier keer per jaar komen Aeres-docenten van vakgroepen als groene ruimte, bloem of toegepaste biologie bij elkaar om te kijken hoe de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd en hoe Aeres op belangrijke trends kan blijven inspelen. Voor docenten van Aeres vmbo, mbo en hbo is het uitwisselen van kennis daarbij ook een belangrijke doelstelling. In de praktijk blijken er niet alleen nieuwe ideeën te ontstaan, maar ook inzichten over hoe sommige zaken praktisch kunnen worden aangepakt.

Onderzoek

Rik Meerema noemt als voorbeeld de recreatiedieren-branche. ‘We kwamen erachter dat we eigenlijk onvoldoende weten van die branche, met name van de omvang en van het commerciële en financiële belang. Aeres-studenten worden later werknemers bij winkels, pensions, kennels of  dierentuinen, in de praktijk vaak van oudsher kleinschalig bedrijven. Er is echter weinig bekend over exacte getallen, aantallen of specifieke wensen van consumenten. Meer onderzoek hiernaar zou dan ook heel wenselijk zijn. De resultaten van dat onderzoek kan Aeres dan weer in haar onderwijsprogramma’s inbouwen. Voor studenten die na hun opleiding een winkel moeten draaien of die in het middenkader van grote bedrijven gaan werken is dat heel relevant. Tijdens eerdere soortgelijke onderzoeksprojecten deden Aeres mbo-studenten de uitvoerende kant en waren onze hbo-studenten verantwoordelijk voor het uitzetten van de kaders en de criteria. Dat heeft ertoe geleid dat bij Aeres onderzoek een onderdeel is geworden van het curriculum van het mbo.’

 
Talent voor groei