Aeres Hogeschool Almere

Architect bekend voor ontwerp nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere

Date

Aeres heeft een architect gekozen om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere. Na een uitvoerige selectieprocedure viel de keuze op BDG Architecten te Zwolle, een bureau dat ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van de huidige vestigingen van Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Hogeschool Wageningen (zie afbeeldingen).

Aeres Hogeschool Dronten   

Aanleiding voor het selecteren van een architect is het voornemen om Aeres Hogeschool Almere te verplaatsen van het centrum van Almere naar de Flevo Campus. Deze wordt gerealiseerd op een deel van het Floriadeterrein dat momenteel in ontwikkeling is, nabij het centrum van Almere.

Duurzame en gezonde leer- en werkomgeving

Aeres Hogeschool Almere wil in de eerste plaats een duurzame, groene en gezonde leer- en werkomgeving creëren en daarop werd dan ook nadrukkelijk gelet bij het selecteren van architecten. Belangrijke onderwerpen daarbij waren dan ook de mogelijkheden voor het gebruik van groen en het toepassen van circulaire processen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, water en afvalstromen. Naast deze factoren speelden ook factoren als stedenbouwkundige inpassing en financiën een rol bij de selectie.

Voorlopig ontwerp in voorjaar 2019

Het is de bedoeling dat BDG Architecten in het voorjaar van 2019 een voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere oplevert. Dit voorlopig ontwerp is één van de criteria op basis waarvan de Raad van Toezicht van Aeres een definitief besluit zal nemen m.b.t. realisatie van de nieuwbouw. 

Talent voor groei