Header de nieuwe boedemgoed

Congres De Nieuwe Bodem biedt stof tot nadenken

Date

Hoe staat de bodem ervoor, waar zie jij jezelf als boer in 2030 en wat laat je na voor de volgende generatie? Deze vragen liepen als rode draad door het congres De Nieuwe Bodem op 22 november.

100 Ondernemers, adviseurs en mensen vanuit beleid, onderwijs en onderzoek kwamen donderdag bijeen in Aeres Hogeschool Dronten. Hen werd een spiegel voorgehouden: het is 5 voor 12; we moeten zuinig zijn op de bodem als we willen dat de generaties ná ons nog een goede boterham willen verdienen als boer.

Bezoekers van het congres konden vooraf mee op excursie naar het Bodemlab: een volledig laboratorium waar alle bodemfysische bepalingen plaatsvinden voor onderwijs en praktijkonderzoek. Ook was Otto te bewonderen: een voertuig, speciaal gemaakt om met verschillende wielen/banden en verschillende gewichten over de bodem te rijden, waarna de verdichting van de bodem wordt gemeten. 

In het congres kwam jong en oud aan het woord. Irene Korting, wethouder Agri&Food gemeente Dronten en Rieke de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool Dronten, verwelkomden de gasten in een kort interview onder leiding van dagvoorzitter Rick van der Kleij. Zij spraken over de meerwaarde van hun intensieve samenwerking voor ondernemers in Dronten. Wethouder Korting legde ook de link naar Floriade 2022 en riep op om vooral kansen te grijpen die de Floriade biedt voor Flevolandse ondernemers.

Het inhoudelijke programma ging van start met een film over de staat van de bodem. Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool, haakte hier met haar presentatie op in. Haar boodschap was helder: de huidige tijd vraagt een andere manier van bewerken van de bodem, o.a. door klimaatverandering. ’Ga vooral voorsorteren op de toekomst’, aldus de lector. De dagvoorzitter ging daarna met Gera in gesprek aan de keukentafel, waarbij de gasten vragen konden stellen via hun smartphones en een paar vragen voorgelegd kregen. Op de vraag ‘Waar zie jij jezelf als boer in 2030’? gaf 46% aan omgevingsgericht te willen ondernemen, 40% voorziet een toekomst in grootschalige productie en 14% verwacht te zijn gestopt met het boerenbedrijf.

Jongeren kwamen aan het woord in de film 'De nieuwe bodem, generaties met elkaar in gesprek’, waarin drie jongeren en hun vaders hun visie op de bodem bespraken aan hun eigen keukentafel en op het land. De jongeren waren vooral benieuwd hoe hun vaders de bodem in de loop der tijd hebben  zien veranderen en waarom ze de bodem op hun manier bewerken. ’Ik ben er van overtuigd dat mijn generatie met de beste bedoelingen heeft geboerd, om op een gegeven moment die grond goed door te geven aan de volgende generatie. Alleen komen we nu tot inzichten dat het niet allemaal gelukt is’, aldus Ralph de Clerck, akkerbouwer in Dronten. 

Vervolgens gaven ondernemers Adri van Nieuwenhuyzen, Piet Boer en Bert Gijsberts hun visie op de bodem. De boodschap van alle drie: wees goed voor de bodem, dan is de bodem goed voor jou. Janny Peltjes, akkerbouwer en CEO van HLB De Groene Vlieg, sloot de bijeenkomst af met een gesproken column. ‘Laten we vooral niet te conventioneel denken en handelen maar grondig investeren voor de toekomst van onze toekomstige generaties’ aldus Janny Peltjes.

Het congres was vooral bedoeld om ondernemers ’wakker te schudden’ en op te roepen om goed na te denken over duurzaam gebruik van de bodem. Het Actieplan Bodem en Water van de provincie Flevoland helpt ondernemers bij deze transitie. In februari 2019 wordt er vanuit het Actieplan Bodem en Water een nieuwe Kennisdag Bodem&Water georganiseerd en een Kennisnetwerk opgestart, waar geïnteresseerden zich bij kunnen aansluiten.


Congres De Nieuwe Bodem is één van de activiteiten die vanuit de werkgroep Floriade wordt georganiseerd. In aanloop naar Floriade 2022 wordt er jaarlijks een congres voor Agri&Food ondernemers georganiseerd onder de noemer De Nieuwe Landbouw’. Het congres is georganiseerd door Gemeente Dronten, in samenwerking met Kwoot BV, Aeres Hogeschool Dronten, HLB De Groene Vlieg, Kennispoort Regio Zwolle en Floriade 2022.
Talent voor groei