Nationale Studenten Enquete

Studenten master Leren en Innoveren zeer tevreden

Date

Uit de resultaten van de Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE) blijkt opnieuw dat de studenten van de masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen op alle punten (zeer) tevreden zijn.

Ruime respons

De enquête werd ingevuld door ruim 70% van de masterstudenten, dus de uitslag geeft een goed beeld van wat studenten vinden. Studenten kunnen hun waardering uitspreken (ze geven punten van 0 tot 5) in bijna 80 vragen, onderverdeeld over 17 thema’s. De masteropleiding heeft een overall-score van 4,7. Alle scores liggen boven het landelijk gemiddelde en vrijwel alle scores zijn hoger dan vorig jaar.

Uitschieters

Alle waarderingen zijn hoog. Onder andere op de volgende punten krijgt de opleiding waarderingen ruim boven 4,5:

  • de mate waarin de inhoud stimulerend is
  • de aansluiting bij de actualiteit
  • het aanleren van een kritische houding
  • de praktijkgerichtheid
  • de kleinschaligheid 
  • de mate waarin studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen

Trots

Lia Spreeuwenberg, opleidingsmanager van de master, is opnieuw zeer trots. “We halen al jaren op rij mooie scores, maar deze is weer mooier dan vorige jaren. We zijn dan ook opnieuw heel erg trots op wat we samen neerzetten. Niet alleen als team, maar ook samen met onze studenten. Het is een wisselwerking, waarbij de inzet van zowel docenten als studenten heel belangrijk is. En we zijn heel blij dat we elkaar elk jaar opnieuw positief stimuleren.”

NSE

De NSE is een jaarlijks landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen.

Meer over de masteropleiding Leren en Innoveren >>
Bekijk hier de factsheet van de resultaten NSE >>

Talent voor groei