Aeres-jaarverslag 2017: kwaliteit op peil en financieel gezond

Date

Het jaarverslag over 2017 heeft als titel: ‘Ruimte voor verantwoordelijkheid’. Deze titel heeft alles te maken met de wens om binnen Aeres de maximale ontwikkelkracht van mensen te benutten door ze de ruimte en verantwoordelijkheid te geven die hiervoor nodig zijn.

Voor de formele verantwoording naar de overheid, de onderwijsinspectie en verschillende subsidieverstrekkers is het jaarverslag een onmisbaar document. Daarnaast is het verslag ook een verantwoording richting andere doelgroepen, zoals medewerkers, studenten, ouders, het bedrijfsleven, leveranciers en maatschappelijke organisaties.

U kunt hier het volledige document downloaden.

Voor contact over het jaarverslag stuur je een e-mail naar info@aeres.nl.

Talent voor groei