Pitchen voor de Veluwe op 1

Date

Donderdag 19 april is in Ermelo het jaarlijkse VeluweCongres, met dit jaar als thema: Versterk de Veluwe! Tien vmbo-jongeren-adviesbureaus waaronder de derdeklassers Milan van Maanen, Robin Puijman en Jamie Treep van Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) pitchen en presenteren. De opdracht kregen zij van de Gemeente Rheden en de IVN: “Organiseer een marathonroute die langs de Gelderse landgoederen, cultureel erfgoed en buitenplaatsen loopt”.

News content

Jongeren Adviesbureaus
De gemeente heeft in samenwerking met het Instituut voor Natuurbeschermings Educatie (IVN) onderwijsinstellingen benaderd om naar de ideeën van jongeren te luisteren, helemaal als het gaat over Veluwse vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen.  De jongeren kijken vaak op een heel andere manier naar een evenement. Tien Jongeren-Adviesbureaus pitchen en presenteren het plan tijdens de workshops waarbij volwassenen geïnspireerd kunnen worden door hun creatieve denkkracht.

Samen voor een sterke Veluwe
Dertig partners werken samen om de Veluwe toeristisch sterker te maken maar ook om de natuur en het landschap te koesteren.  Er is een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities en er is sprake van een unieke samenwerking waarbij ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier zijn betrokken.

Aeres Velp: ambitieus in vmbo en mbo
Aeres Velp is een ambitieuze school voor vmbo en mbo. Vmbo leerlingen kunnen zich in een veilige leeromgeving sterk ontwikkelen. Mbo’ers professionaliseren zich in groene en creatieve vakrichtingen. In augustus is de naam Groenhorst Velp veranderd in Aeres VMBO Velp, Aeres MBO Velp en Aeres Training Centre Velp.

Voor meer informatie http://www.veluweop1.nl/ en https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Op de foto van links naar rechts: Wethouder Nicole Olland met studenten Aeres VMBO Velp, Milan van Maanen, Jamie Treep en Robin Puijman.

Talent voor groei