Cover B DT Docent Groene Sector Kopopleiding

Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen

Date

Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen 2 jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Met deze maatregel wil Van Engelshoven een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid

Om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken is in het regeerakkoord afgesproken dat:

  • het collegegeld voor alle HBO-/WO-studenten voor het eerste jaar (van de bachelorfase) met de helft wordt verlaagd.
  • In dat akkoord staat verder dat studenten aan (academische) PABO’s in de eerste twee jaar van hun studie zo’n korting krijgen om zo het lerarentekort te bestrijden.

Minister Van Engelshoven heeft nu besloten die halvering van het collegegeld te verruimen naar alle lerarenopleidingen. Dus naast de opleidingen voor basisschoolleraren gaat het gehalveerde collegegeld ook twee jaar gelden voor opleidingen die leraren leveren voor scholen in het voortgezet onderwijs en mbo’s. De halvering geldt hiermee zowel voor opleidingen die studenten opleiden van basisschoolleraar tot tweedegraads of eerstegraads leraar. De korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018/2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.  

'Steeds meer scholen hebben problemen om bij ziekte van een leraar een vervanger te vinden. Het lerarentekort stelt het onderwijs dus voor een grote, gezamenlijke opgave,' aldus Van Engelshoven. 'Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig. Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan; de mooiste baan die er is.'

De collegegeld-afspraken uit het regeerakkoord worden nu nader uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Meer informatie

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018/19 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Talent voor groei