Lectoraat Groene en vitale stad

Terugblik seminar groene gezonde wijk

Date

Op 4 mei j.l. organiseerde Aeres Hogeschool Almere het seminar ‘de groene, gezonde wijk’. Het seminar bracht kennis bij elkaar over het vraagstuk ‘hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden ontwerpen’. Verschillende onderzoekers waren uitgenodigd om hun nieuwste onderzoeksresultaten hierover te presenteren.

Niek Roozen leidde de discussie waarbij werd gekeken hoe we deze resultaten kunnen vertalen naar een groene, gezonde wijk van de toekomst.

In deze discussie werd duidelijk dat er behoefte is aan meer evidence-based ontwerp van de groene stedelijke omgeving en dat het nodig is bewoners in de stad hierbij meer te betrekken. Het wetenschappelijke bewijs voor de waarde van groen voor de gezondheid en het welzijn van mensen in de stad is inmiddels substantieel, de vertaalslag naar de praktijk van ontwerpers en architecten moet nog worden gemaakt. Daarvoor is ook toegepast onderzoek nodig om interventies in het groen te evalueren op hun gezondheidswaarde. Kortom, om een vertaalslag te maken van de wetenschappelijke kennis die die middag voorbij kwam naar de praktijk. Het onderzoek van Robert van Dongen toonde aan hoe relevant het is mensen zelf te vragen hoe ze groen beleven. En met allerlei tools kun je tegenwoordig activiteiten van mensen volgen, ook dat geeft waardevolle informatie die bruikbaar is voor stedelijk ontwerpvraagstukken, zo liet Marijke Jansen zien. Wat de Floriade betreft; volgens Niek Roozen zijn deze en toekomstige studies langs deze lijnen zeker ook relevant voor de Floriade. Immers, dit wordt na 2022 een nieuwe wijk, die zoveel mogelijk gebruik maakt van de kennis uit wetenschappelijke en toegepaste studies. Ook na 2022 wil Almere immers laten zien hoe een groene, gezonde wijk er uit ziet, gebaseerd op de meest actuele kennis van zaken over de relatie tussen groen en gezondheid in de stad.

Het seminar gemist? Bekijk hieronder de presentaties van de diverse sprekers en lees de samenvattingen van hun onderzoeksresultaten.

 

Nico Pieterse, Planbureau voor de Leefomgeving:

Samenvatting ‘gezondheid van mensen in relatie tot hun ruimtelijke, groene omgeving’

Marijke Jansen, Universiteit Utrecht:

Presentatie
Samenvatting ‘welk groen stimuleert beweeggedrag’

Sjerp de Vries, Universiteit van Wageningen:

Presentatie
Samenvatting ‘groen in het straatbeeld en gezondheid: het belang van kwaliteit naast kwantiteit’

Robert van Dongen, Universiteit van Eindhoven:

Presentatie
Samenvatting ‘kunnen we natuur in woonstraten beter d’r werk laten doen?‘

Talent voor groei