Students of Aeres University Applied Sciences Dronten outside with cows

Dr. Ir. Annet Velthuis benoemd tot nieuwe lector Management van Rundergezondheid

Date

Samenwerking tussen Aeres Hogeschool Dronten en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Diergezondheid en dierwelzijn vormen niet voor niets een belangrijke schakel binnen de sector. Vanaf 1 januari werken Aeres Hogeschool Dronten en GD samen in een nieuw lectoraat Management van Rundergezondheid. Annet Velthuis, werkzaam bij GD, is benoemd tot lector. Zij zal in deze functie haar bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van rundergezondheid in relatie tot maatschappij en dierwelzijn.Met het lectoraat Management van Rundergezondheid spelen de hogeschool en GD in op ontwikkelingen in de Nederlandse rundveehouderij. Binnen het lectoraat ligt de focus op gezondheid van dieren, maar ook op de relatie met dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie. Welke preventieve maatregelen kunnen veehouders nemen om dierziekten te voorkomen? Hoe houden we gezonde koeien gezond?

Velthuis heeft ruime ervaring op het gebied van diergezondheid. Na haar studies Dierwetenschappen en Veterinaire Epidemiologie bij Wageningen University en haar promotie in de Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie werkte zij elf jaar in Wageningen als universitair docent binnen de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie (gericht op economie van diergezondheid en voedselveiligheid). Sinds 2012 is Velthuis werkzaam als onderzoeksmanager Rundvee binnen GD.
Velthuis wil zich binnen het lectoraat Management van Rundergezondheid richten op bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij waarbij preventief management een belangrijke rol speelt (gezonde koeien gezond houden). 


Kader

GD
Samen werken aan diergezondheid, in het belang van dier, dierhouder en samenleving. Dat is de missie waar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) al bijna honderd jaar voor staat. Met ruim 400 medewerkers werkt GD elke dag op een innovatieve manier aan de gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Dit doet zij samen met dierhouders, dierenartspraktijken, overheden en het bedrijfsleven. GD is gevestigd in Deventer en is actief op de Nederlandse markt en onderneemt daarnaast  steeds vaker internationale activiteiten. In 2016 realiseerde GD een omzet van 57 miljoen euro.

 

Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten is met ruim 2.000 studenten een ondernemende hogeschool met een groot aanbod groene hbo-studies. De hogeschool voert praktijkgericht onderzoek uit, onder meer op het gebied van agro food en ondernemen.  

 

Bron: Aeres Hogeschool Dronten
1 november 2017

Talent voor groei