Studenten Aeres Hogeschool Dronten starten onderzoek naar regionale voedselketen

Date

Op 11 september startten 26 studenten van Aeres Hogeschool Dronten met de Minor Supply Chain Management. Het komende half jaar analyseren zij hoe in Flevoland de producten van boer naar bord komen en dragen zij verbeterpunten aan. Dit doen zij op basis van vragen van Flevolandse ondernemers die oplossingen zoeken om hun producten beter in de regio af te zetten. De minor is mogelijk gemaakt door het Interreg Europe project FoodChains 4 EU.

Stimuleren van innovaties

Om een goed beeld te krijgen van de markt en de uitdagingen voor de ondernemers bezoeken de Nederlandse en internationale studenten de regionale voedselondernemers en gaan met hen in gesprek. De studenten werken daarbij ook samen met het recent opgerichte Flevo Food Netwerk. Op basis van hun marktonderzoek en  gesprekken doen de studenten aanbevelingen om innovaties in de regionale voedselketen te stimuleren.

 

FoodChains 4 EU

De Minor Supply Chain Management is door Aeres Hogeschool Dronten en de provincie Flevoland ontwikkeld en mede gefinancierd uit het Interreg Europe project FoodChains 4 EU. De minor is aangeboden aan vierdejaars studenten die aan Aeres Hogeschool Dronten de studie International Food Business of Bedrijfskunde & agrifoodbusiness volgen. Een deel van hen doet deze minor en verdiepen daarmee hun kennis op het gebied van logistiek- en distributiemanagement. 
Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool Dronten zijn sinds januari 2017 partner in dit project. De provincie  is leadpartner in het Interreg project FoodChains 4 EU en coördineert de samenwerking tussen de 5 Europese regio’s. Binnen het project wisselen de regio’s kennis uit en leren van elkaar welk beleid nodig is om innovaties in de regionale voedselketen te stimuleren. Innovaties zijn nodig om de voedselketen duurzamer te maken en om voldoende voedselaanbod te waarborgen voor toekomstige generaties. Voor meer informatie over FoodChains 4 EU kijk op de website https://www.interregeurope.eu/foodchains4eu/
Talent voor groei