20170717_Liefde_voor_Leren

Herziene editie Liefde voor leren van Manon Ruijters

Date

De geheel herziene editie 'Liefde voor leren; over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties' van Manon Ruijters is uitgebreid met nieuwe inzichten, nieuwe casuïstiek en praktische handreikingen.

Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties

Mensen leren en ontwikkelen van nature. Soms vraagt het echter gerichte aandacht. Elk mens leert op een eigen manier, en zo ook elk team en elke organisatie. We hebben niet altijd de luxe dit op zijn beloop te laten, maar kunnen het ook niet voor iedereen en voor elk vraagstuk op dezelfde manier organiseren en faciliteren.

Liefde voor leren laat zien dat een bepaalde aanpak op een bepaalde plek en bij bepaalde mensen heel goed kan werken, maar op een ander moment en bij andere mensen totaal krachteloos is. Om de juiste interventie op de juiste plek vorm te geven, is onder meer inzicht nodig in het type vraagstukken (wat werkt wel en wat niet), in voorkeuren van leren (wat is een prettige en uitdagende omgeving en wanneer kost het energie) en in wat wel en niet ontwikkelbaar is.

In dit boek beschrijft Manon Ruijters een taal die de diversiteit van leren bespreekbaar maakt en wijst ze de weg bij het vormgeven van leren en ontwikkelen op individueel, groeps- en organisatieniveau. In de afgelopen tien jaar is die taal verder ontwikkeld en in veel organisaties ingezet in diverse organisatie-ontwikkeltrajecten. Deze geheel herziene editie is dan ook uitgebreid met nieuwe inzichten, nieuwe casuïstiek en praktische handreikingen.

Bekijk hier het inkijkexemplaar van Liefde voor leren.

Over de auteur

Manon Ruijters is academic partner bij Twynstra Gudde, lector bij Aeres Hogeschool Wageningen en hoogleraar aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Ze houdt zich bezig met vraagstukken rondom professionals en (het vormgeven aan) professionele ontwikkeling, organisatieontwikkeling, professionele identiteit, lerende organisaties en goed werk. 
Ze publiceerde diverse artikelen en boeken, waaronder DRIE: Vormgeven aan organisatieontwikkeling, De Canon van het leren en Je Binnenste Buiten, over professionele identiteit in organisaties.

Algemene informatie

Titel: Liefde voor leren
Auteur: Manon Ruijters
Prijs: € 59,90
Uitgever: Vakmedianet
ISBN: 9789462761407
Talent voor groei