student onderzoek voer voeding koeien voerrek aeres farms aeres hogeschool dronten

Nieuw lectoraat Precisie veevoeding

Date

Samenwerking tussen Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research.

Het optimaliseren van veevoeding, met aandacht voor zowel diergezondheid als milieu; dat is de kern van het nieuwe lectoraat Precisie veevoeding waarin Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research vanaf 1 september samenwerken. Laura Star is benoemd tot lector en zal in deze functie haar bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van precisieveevoeding.

Met het lectoraat Precisie veevoeding spelen de hogeschool en Schothorst Feed Research in op ontwikkelingen in de veehouderij. Binnen het lectoraat ligt de focus op drie deelgebieden: precisie veevoeding, diergezondheid en milieuzorg binnen de varkens- en pluimveehouderij. 
Het eerste onderdeel, precisie veevoeding, richt zich op het optimaliseren van nutriëntenbenutting en rendementsverbetering, en het voorkomen van voedingsstoornissen door onder meer het verzamelen en interpreteren van digitale parameters. Binnen diergezondheid wordt onderzocht hoe veevoeding kan bijdragen aan diergezondheid om zo het medicijngebruik verder te verminderen. Het derde onderdeel is milieubelasting. Binnen dit onderdeel staat de vraag centraal welke bijdrage veevoeding kan leveren aan het verminderen van ongewenste excreties en het wegnemen van overlast. 

Star heeft ruim negen jaar ervaring binnen Schothorst Feed Research en een uitgebreide achtergrond in de veevoeding. Na haar studie Zoötechniek bij Wageningen University promoveerde zij binnen de pluimveesector, waarna ze binnen het veevoedingsonderzoek aan het werk ging. 

 

Kader

 

Schothorst Feed Research

Schothorst Feed Research is een onafhankelijk internationaal opererend bedrijf, dat kennis genereert op het gebied van de diervoeding en deze kennis en kunde middels producten en diensten vermarkt.
Schothorst Feed Research levert een bijdrage aan de productie van voedsel van dierlijke oorsprong door samen met haar klanten veevoedkundige kennis te ontwikkelen en te implementeren zodat deze klanten concurrerend, veilig en maatschappelijk verantwoord voer kunnen produceren. Productie en economisch resultaat staan voorop, maar er is er ook veel aandacht voor diergezondheid, welzijn, antibioticareductie en milieuzorg. Kernwaarden hierbij zijn innovatief, deskundig, onafhankelijk, ondernemend en proactief.

 

Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten is met ruim 2000 studenten een ondernemende hogeschool met een groot aanbod groene hbo-studies. De hogeschool voert praktijkgericht onderzoek uit, onder meer op het gebied van agro food en ondernemen.  

 

Bron: Aeres Hogeschool Dronten
28 juni 2017

Talent voor groei