Biomimicry

Boeiende inspiratiedag Biomimicry bij Aeres Hogeschool Wageningen

Date

Op donderdag 13 april jl. vond bij Aeres Hogeschool Wageningen een inspiratiedag plaats rondom het thema Biomimicry. Studenten, docenten en ruim zeventig externe deelnemers werden door inspirerende sprekers en met mooie voorbeelden voorgelicht over dit relatief nieuwe thema, dat past bij de filosofie van de hogeschoolfaculteit.

Wat is biomimicry?

Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur. Daarbij kan de natuur dienen als model, maatstaf en mentor. Biomimicry gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je er uit kunt gebruiken. Dit leren en toepassen kan op drie niveaus: vorm, proces en systeem. Wanneer alle drie niveaus worden toegepast ontstaat werkelijk duurzaam ontwerp. Diverse onderzoeken spreken de verwachting uit dat biomimicry een wereldwijde economische impact zal hebben en kan bijdragen aan het versneld bereiken van een circulaire economie.  

Boeiende standpunten

De inspiratiedag ging van start met presentaties van 3 keynote speakers met ieder een eigen discipline: techniek en architectuur, sociale ethische ontwikkelingen en esthetiek. Vervolgens vonden workshoprondes plaats, waar niet alleen informatie werd verstrekt maar vooral ook de dialoog werd aangegaan met de deelnemers. De mooie mix van externe belangstellenden, studenten en docenten bracht leuke discussies en boeiende standpunten naar voren rondom de subthema’s. De lunch werd verzorgd door studenten Consumptieve techniek van de hogeschool; de gerechten waren geïnspireerd op het thema en de ingrediënten kwamen van lokale kwekers en leveranciers.
 
Talent voor groei