Master deeltijd opleiding Leren en innoveren Aeres Hogeschool Wageningen

Masteropleiding Leren en Innoveren voor vierde keer op rij ‘topopleiding’

Date

WAGENINGEN - De Masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen heeft voor de vierde keer op rij het oordeel ‘topopleiding’ gekregen in de Keuzegids Masters 2017. Volgens de normen van de Keuzegids behoort de master wederom tot de top van het Nederlandse onderwijs.

In de Keuzegids worden vergelijkbare masters naast elkaar gelegd en beoordeeld. De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen staat met 84 punten op een derde plaats van vergelijkbare masters. Opleidingen met tenminste 76 punten behalen bovendien het predicaat ‘topopleiding’. Het mooie puntenaantal van 84 ligt 2 punten hoger dan vorig jaar, de studenten zijn dus nog meer tevreden.

Praktijkgericht en mooie wisselwerking

De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen wordt door studenten zeer gewaardeerd vanwege de inhoud en praktijkgerichtheid. Daarnaast blijven de studentoordelen over onder andere docenten, studielast en communicatie goed. Opleidingsmanager Lia Spreeuwenberg vindt dit heel herkenbaar: “De masteropleiding Leren en Innoveren wordt vormgegeven door een groep docenten, met veel passie voor het begeleiden van innovatieprocessen en het doen van praktijkgericht onderzoek. Studenten in onze opleiding werken gedurende twee jaar aan hun innovatie-ambitie in de eigen praktijk, waaraan ook onderzoek wordt verbonden. En daarmee komt een mooie wisselwerking tot stand: door kennisontwikkeling van de student via de opleiding krijgt het innovatieproces in de werkpraktijk meer houvast. Ervaringskennis vanuit de praktijk wordt via de opleiding getoetst aan experts en wetenschappelijke kennis.”

Masteropleiding Leren en Innoveren

De master Leren en Innoveren leidt docenten en kennismanagers op tot innovators in het beroepsonderwijs en/of bedrijfsleven. Studenten formuleren voorafgaand aan de opleiding, in samenwerking met de opdrachtgever, een innovatie-ambitie waaraan gedurende het opleidingstraject wordt gewerkt. De koppeling met de praktijk in combinatie met vernieuwende onderwijsconcepten als kenniscreatie en het werken in ‘Communities of Learning’, maakt de opleiding onderscheidend van andere masters Leren en Innoveren. Lees hier meer over de master en kom naar de open dag.

Start nu de master met de lerarenbeurs

Bevoegde leraren die een bachelor- of masteropleiding gaan volgen kunnen een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs maakt het voor iedere docent in het primair onderwijs tot en met hbo mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. De beurs vergoedt de kosten voor de studie en in de meeste gevallen ook  de kosten voor een vervanger bij uw werkgever. De lerarenbeurs is de ideale regeling voor leraren die een keer flink kennis willen bijtanken met een bachelor- of masteropleiding. Aanvragen van de lerarenbeurs kan van 1 april tot en met 30 juni 2017.

Start nu de master Leren en Innoveren met behulp van de lerarenbeurs en word een professional die het maximale uit zijn innovatie-ambitie, het eigen leren en de organisatie weet te halen. Meer informatie en de mogelijkheid om de beurs aan te vragen vind je op de website van DUO: www.duo.nl.

Talent voor groei