Groen onderwijs blij met pilot buitenlandse mbo-studenten

Date

De ministeries OCW, V & J, SZW en EZ, de MBO Raad, de AOC Raad, NRTO, DUO en de INDH willen de komst van buitenlandse mbo-studenten naar Nederland te bevorderen. Er is - zeker in de groene sector - bij buitenlandse jongeren veel animo om in Nederland een mbo-opleiding te volgen. Gisteren werd er hiervoor in Den Haag een landelijke pilot gelanceerd. De AOC Raad levert een belangrijke bijdrage aan deze pilot.

Joep Houterman (portefeuillehouder internationalisering) van de AOC Raad: "De pilot is een belangrijke eerste stap om jongeren van buiten de Europese Unie een deel van hun opleiding aan het Nederlandse mbo te volgen. We hebben vanuit de AOC’s samen met de MBO Raad hierop aangedrongen. Ik ben ook blij dat het er is. Het heft een aantal belemmeringen op en het borgt tegelijkertijd de kwaliteit. Dat laatste is erg belangrijk. We willen goede kwaliteit leveren. We mogen namelijk ook niet het uiteindelijke doel uit oog verliezen: het moet bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs voor onze Nederlandse afgestudeerden die in het groene werkveld aan de slag gaan. Dat werkveld is namelijk zeer sterk geïnternationaliseerd. "

Tot nu toe staan een aantal formele hinderpalen het stage lopen in Nederland in de weg: de eis om de Nederlandse taal machtig te zijn en de beperking van de verblijfsduur tot 3 maanden. Ook een stage (bpv) lopen gaat niet vanwege de tewerkstellingsvergunning. Dergelijke eisen gelden voor het hbo en het wo niet en vanuit de mbo-wereld wordt er ook al lang voor gepleit ze ook voor het mbo op te heffen. De regering geeft nu aan deze oproep gehoor door een pilot te starten om de toegang van buitenlandse studenten in Nederlandse mbo-4 opleidingen te vergemakkelijken.

Internationalisering is een van de speerpunten binnen het groene onderwijs. Nederland behoort tot de top 5 als het gaat om export van agrarische producten. Daarnaast exporteert de groene sector wereldwijd veel kennis. Joep: "Mbo-groen studenten lopen vaak stage in het buitenland (bijna vier keer zo vaak dan andere mbo-studenten, bron: EPNuffic). Het zou fantastisch zijn wanneer we meer buitenlandse studenten kunnen verwelkomen in ons groene mbo." 

Talent voor groei