Aeres verplaatst faculteit Hogeschool naar Floriadeterrein

Date

Diverse bronnen waaronder Almerevandaag.nl

Almere – Hogeschool Aeres, het voormalige CAH Vilentum, gaat na de Floriade in 2022 hun Almeerse faculteit naar dat terrein aan het Weerwater verplaatsen. Dit bevestigt Joep Houterman (College van Bestuur). Het gaat om een nieuw gebouw dat ook voor de Floriade is gebruikt, zo laat Wil Bekkering namens de school weten.

Aeres Hogeschool Almere bereidt zich voor op definitieve vestiging op het toekomstige Floriade terrein. Een logische stap: de Floriade en de wijk die na de Floriade overblijft, passen bij de hogeschool. In overleg met de gemeente en met de Floriade directie wordt onderzocht wat de beste manier is om de bouwplannen van Aeres Hogeschool Almere te realiseren. Een van de meest  belangrijke voorwaarden voor deze stap is, dat er een brug komt tussen de Floriade en de huidige binnenstad en het station. "De intentie is er, maar als onverhoopt blijkt dat de leerlingengroei binnen onze school niet doorzet, dan zou er nog een kink in de kabel kunnen komen”, aldus Bekkering." 

Het voornemen om Aeres Hogeschool te vestigen op het Floriade terrein kan ook een stevige impuls geven aan het project Flevo Campus. Aeres Hogeschool is, met verschillende partners, betrokken bij de voorbereiding van dit project, dat kennisinstellingen, burgers en bedrijven met elkaar moet verbinden, rond het thema “Feeding the City”

Momenteel zitten er 600 studenten op de school en volgens Bekkering moeten dat er tegen die tijd 800 zijn om de school daar financieel draaiende te kunnen houden. „Daarnaast zijn ook de financiële voordelen voor ons nog onderwerp van gesprek. We zitten nu in een huurpand waarvan het contract tot en met 2022 loopt. De financiën voor nieuwbouw zijn er, maar ik weet niet of die bij een nieuwbouwpand passen die bij de ambities van een Floriade of de wijk er na horen. We zijn daar over in gesprek met de gemeente, maar ook met de provincie en de eventuele projectontwikkelaars. We zijn nu partner en we moeten dus nog bezien of we gaan kopen, huren of een deel van een gebouw gaan huren. Dat willen we namelijk ook gaan doen in de innovatiewerkplaats van de provincie in de aanloop naar de expo.”

 

 

Talent voor groei