Aeres Praktijkcentrum Dronten blijft inzetten op praktijkonderwijs

Date

Dronten- Aeres Praktijkcentrum Dronten, de train- en leeromgeving voor onderwijsinstellingen, leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Groenhorst (binnenkort Aeres MBO) als Aeres Hogeschool Dronten (voorheen CAH Vilentum Dronten) is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde en zij hebben dan ook aangegeven intensiever gebruik te willen maken van de moderne opleidingsfaciliteiten in het Aeres Praktijkcentrum Dronten.

Om enerzijds meer ruimte te bieden aan eigen deelnemers, en anderzijds omdat het Ministerie van Economische Zaken de groene onderwijsinstellingen geen praktijkleergelden meer uitkeert, heeft Aeres besloten zich volledig te richten op haar eigen deelnemers. Dit betekent dat er met ingang van dit schooljaar (2016-2017) geen ruimte meer wordt geboden aan andere onderwijsinstellingen. Dankzij dit besluit kan Aeres het hoge kwaliteitsniveau van onderwijs blijven bieden aan haar leerlingen en studenten. De lopende opdrachten van de andere onderwijsinstellingen worden uiteraard conform afspraak afgerond.

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten heeft een akkerbouwbedrijf van 340 ha en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien, verdeeld over drie verschillende dierhouderijsystemen. Daarnaast is er een paardenplaats, een varkenshouderij en een pluimveehouderij. Het bedrijf wordt gerund door verschillende studentbedrijven. Op deze manier maken ze kennis met de praktijk en leren ze werken met de laatste innovaties. Ook leren de studenten ondernemen, onderzoeken en is er ruimte om te experimenteren.

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en het onderzoek van Aeres. Docentonderzoekers en studenten doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij het Aeres Praktijkcentrum Dronten. Verder wordt het centrum gebruikt voor demonstraties en specifieke opleidingen voor het bedrijfsleven.

Talent voor groei