CAH en Stoas krijgen nieuwe naam

Date

In het dynamisch speelveld van (groene) hbo-studies waarin onze opleidingsinstituten zich bevinden, is heel bewust gezocht naar een intensievere samenwerking tussen de verschillende partijen. Om ons daarin beter te profileren, zullen vanaf 1 september 2016 de bekende en vertrouwde merken CAH Vilentum en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool verder gaan onder de naam Aeres Hogeschool. Ook het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen vanuit Dronten en het Kenniscentrum Groene en Vitale Stad vanuit Almere zullen onder deze naam verdergaan. De naam Kenniscentrum vervalt maar de activiteiten en onderzoeksprogramma’s behouden hun plek binnen de hogeschool.

 

Alles blijft hetzelfde

Aeres Hogeschool zal bestaan uit drie faculteiten gevestigd in de plaatsen Almere, Dronten en Wageningen. We blijven de kennisinstelling met kwalitatief goede opleidingen, praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie. Dat is wat we zijn en hoe we in 2020 gezien willen worden. Waarom? Omdat we een maatschappelijke bijdrage leveren door de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Vakmensen die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen. Wij blijven kortom dé hogeschool voor natuurtalenten.

Almere

De studies in Almere zijn gericht op biologie en duurzaamheid in een stedelijke omgeving. De biologie opleidingen zijn Topopleiding in de Keuzegids Hoger onderwijs 2015. Momenteel studeren er circa 340 studenten in Almere.

Dronten

CAH Vilentum in Dronten is een hogeschoolfaculteit met 1.800 studenten, het merendeel doet een studie in voltijd. Daarnaast volgen 170 studenten deeltijdonderwijs en zijn er 150 internationale studenten. De studies in Dronten zijn gericht op plant, dier, voedsel, ondernemerschap en bedrijfskunde.

Wageningen

Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool is de educatieve faculteit binnen de hogeschool. Er studeren ruim 750 studenten, waarvan de ene helft in voltijd en de andere helft in deeltijd. Alle studies gaan over de verbinding tussen de mens en zijn omgeving (mens-kennis, mens-natuur en mens-mens).

 

Aeres is (veel) meer

Als enige groene kennisinstelling in Nederland verzorgt Aeres beroepsonderwijs in de hele kolom: praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door eenheid in naamgeving en huisstijl, krijgen (potentiële) leerlingen, studenten en professionals goed inzicht in wat Aeres hen te bieden heeft, en hoe Aeres hen kan helpen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en op peil te houden, op ieder gewenst niveau.

Werken in de dynamische groene sector vraagt om verbindingen tussen mensen binnen en buiten de Aeres-organisatie. Juist daardoor is Aeres Hogeschool in staat te weten wat er speelt in de sector en daarmee het onderwijs aan studenten en professionals en het onderzoek voortdurend te ontwikkelen.

Eind juni wordt onze hogeschool website al gelanceerd: www.aereshogeschool.nl

 

Vragen

Mochten er vragen zijn over de naamswijziging, dan kan er contact met de afdeling Marketing en Communicatie opgenomen worden.


Talent voor groei