Vlinderplan voor woonwijk Zeewolde

Twee mbo-studenten Toegepaste biologie van Unesco-school Aeres MBO Almere ontwikkelen een plan om meer vlinders de woonwijk in te lokken. Ze sturen het plan in voor de wedstrijd van VN Jongeren naar Unesco en winnen. Hun plan is tijdens de UN Public Service Day 2017 in Den Haag gepresenteerd.

Met het vlinderplan willen Frank Haven en Arthur Timmermans bijdragen aan veerkrachtige en duurzame steden, aan de biodiversiteit en ecosystemen in de stad en (mondiaal) partnerschap voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van Unesco.

Arthur en Frank willen de vlinders via de velden aan de Eikenlaan en de Atalanta in Zeewolde de woonwijk inlokken. Het plan voorziet in het planten en zaaien van vlindervriendelijke planten in de daarvoor geschikte groene ruimtes van de wijk. De gemeente Zeewolde denkt hierin mee en levert een bijdrage aan de uitvoering van het plan. Zij denkt na over het inzaaien van enkele bermen en het beschikbaar stellen van zaad en heesters voor bewoners, die zo een kruidachtig plantenmengsel in hun tuinen kunnen zaaien.
Als dit experiment slaagt, hopen de studenten dat gemeenten meer wijken vlindervriendelijk inrichten. 

‘VN Jongeren naar Unesco’ wil met de wedstrijd laten zien dat jongeren zelf kunnen bijdragen aan het behalen van de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, die de UN in 2015 heeft vastgesteld. De ontwikkelagenda is namelijk niet alleen iets van de oudere generatie. Het gaat tenslotte om de wereld van hun toekomst!
Frank en Arthur volgen de opleiding Toegepaste biologie en hopen hiermee kennis en vaardigheden op te doen om in de toekomst een steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de natuur en de leefomgeving.