Monitoringsonderzoek vleermuiskasten

Flevoland heeft voldoende voedsel voor vleermuizen, maar vanwege een gebrek aan oude bomen en gebouwen vliegen ze terug naar het ‘oude land’. Daar willen de inwoners van Flevoland wat aan doen. Ook vijf Aeres-studenten Toegepaste Biologie, met een speciale interesse voor vleermuizen gaan hiermee aan de slag. 

In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland start het project Vleermuizen in de polder. Dit project wil vleermuizen onderdak bieden in de provincie, meer bekendheid geven aan vleermuizen in de polder en meer onderzoek doen naar vleermuizen. 

 
De foto van de T3-kast is overgenomen van de website van Rene Spaargaren. Hij is de initiatiefnemer van het project ‘Vleermuizen in de polder’. 

Dankzij burgerinitiatieven en financiering door het Streekfonds Flevoland staan er inmiddels 23 meterhoge T3-vleermuiskasten op 17 plekken in de stad. Er wordt nog bekeken of het realiseren van vleermuiskelders voor overwintering mogelijk is. In samenwerking met Stichting Stad en Natuur Almere worden allerlei educatieve activiteiten ontplooid om mensen te informeren over vleermuizen. De onderzoeksdoelstelling krijgt als praktijkopdracht een plek in het curriculum van Aeres MBO en Aeres Hogeschool Almere. 

Drie hbo-studenten en twee mbo-studenten gaan aan de slag met monitoring van de vleermuiskasten. Ze schrijven een monitoringsplan, ze tellen de vleermuizen in het veld, verzamelen en analyseren de gevonden data en schrijven het rapport ‘Nulmeting van de T3-kasten’. De studenten krijgen daarbij ondersteuning van professionals uit het werkveld. Met het onderzoek tonen de studenten aan dat vleermuizen de geplaatste kasten gebruiken en genereren ze waardevolle data over aantallen en soorten vleermuizen in de polder. 

Het onderzoek gaat in 2018 verder, maar dan met andere vragen. Welke soorten vleermuizen maken gebruik van de T3-kasten? En welke maken juist gebruik van de 30 algemene, platte kasten in de gemeente Almere? Wanneer zitten ze in de kasten en in welke kamer? En heeft dit een relatie met de weersomstandigheden? Vragen die Aeres-studenten in 2018 gaan beantwoorden.