Reduceren fijnstof, geur en ammoniak in de pluimveehouderij

Regio FoodValley opent het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) bij het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Dit praktijkcentrum test samen met veehouders tien innovatieve, haalbare en betaalbare technieken om fijnstofemissie, geur en ammoniak te reduceren. Naast de innovatietak gaat het PEV als onafhankelijk kennisloket fungeren. Aeres geeft letterlijk ruimte aan dit centrum en zorgt voor een deel van de bemensing.

Achtergrond oprichting

De uitstoot van fijnstof in de Food Valley regio blijkt eind 2016 hoog. Het gehalte fijnstof wordt mede veroorzaakt door de pluimveebedrijven in die regio die zijn overgestapt op scharrelkippen. 87% van de geproduceerde fijnstof komt uit de strooisellaag in die stallen. Een aantal gemeenten, de provincie Gelderland, de veehouderijsector, brancheorganisaties en de WUR ontwikkelen plannen om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur te reduceren. Dit leidt tot de ondertekening van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij en de oprichting van het Praktijkcentrum Emmissiereductie Veehouderij.

Aeres-studenten doen metingen

Het PEV voert vanaf september 2017 tien pilots uit met innovatieve, emissiereducerende technieken. Ze werken daarvoor samen met pluimveehouders die zich hebben opgegeven als praktijkstal. Een expertpanel heeft de kansrijke innovaties gekozen uit 21 opties. Ze hebben daarbij naar de kosten per dierplaats per jaar gekeken in relatie tot de te verwachten reductie, de toepasbaarheid in bestaande stallen en de verbetering van het binnenklimaat. De geselecteerde technieken zijn onder andere verschillende vormen van ionisatie, het sproeien met micro-organismen, elektrostatische precipitatie en droge stoffiltering met interne recirculatie. Als de pilots goed uitpakken, kunnen ze onder voorwaarden ook op de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) voor vergunningen komen.
Studenten van Aeres MBO en Aeres Hogeschool voeren een half jaar lang metingen uit onder supervisie van de WUR. Zij leveren zo een bijdrage aan de one-health-doelstellingen: gezondheid voor mens en dier, regionaal, nationaal, maar uiteindelijk ook internationaal.

Relatie tot het Poultry Expertise Centre (PEC)

Het in 2013 door de sector zelf, ingerichte PEC brengt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven voor de pluimveesector samen. Duurzaamheid, dierenwelzijn en food security zijn belangrijke thema’s. PEC heeft inmiddels een erkende plek in de pluimveesector, wat is terug te zien in de recente ontwikkelingen. In 2016 opent het centrum een eigen leer- en onderzoekslocatie aan de Barneweg in Barneveld en het Poultry Innovation Lab. In 2017 doet het centrum dienst als informatiepunt tijdens fipronil-problematiek en breidt het uit met het bovengenoemde Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld. Het krijgt in dat jaar in Dronten ook een tweede onderzoekslocatie met een Driesterren Beter Leven stal en er start een nieuw lectoraat: Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij.

Voor meer informatie over het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) kunt u terecht op de website: www.praktijkcentrumemissiereductie.nl